Modernizacja sieci ciepłowniczej

Modernizacja sieci ciepłowniczej w dobie pandemii

Epidemia COVID-19 bez wątpienia wygeneruje zupełnie nowe problemy dla świata, a łagodzenie jej skutków będzie procesem niełatwym i długotrwałym. Tym bardziej, że pojawienie się nowego zagrożenia nie odwołało problemów, z którymi borykaliśmy się do tej pory – podkreśla Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO) i dodaje, że ochrona środowiska była, jest i będzie niezwykle istotnym aspektem życia każdej społeczności. Jednym z zadań mogących ochronić element przyrody, jakim jest powietrze jest modernizacja sieci ciepłowniczej.

Nasze inwestycje są realizowane zgodnie z wcześniej ustalonymi harmonogramami – w kontekście epidemii to niełatwe zadanie, ale zadbaliśmy o maksymalną ochronę pracowników i dzięki temu wszystkie prace przebiegają bez zakłóceń – mówi Mirosław Romanowicz członek Zarządu ds. operacyjnych ECO.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w dobie pandemii – zgodnie z planem

Zgodnie z planem, w ramach modernizacji sieci ciepłowniczej Opola, w maju i czerwcu 2020 r. ECO będzie prowadziło realizację prac związanych z wymianą odcinków magistrali ciepłowniczej w rejonie ulic Sosnkowskiego – Wodociągowej – Horoszkiewicza. Działania te wymagają zatrzymania pracy sieci, którego skutkiem będzie przerwa w dostawie ciepła do budynków w rejonie ulic: Aleja Witosa, Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Bielska, Chełmska, Cieszyńska, Grota Roweckiego, Kaliska, Kielecka, Ozimska, Piotrkowska, Rzeszowska, Skautów Opolskich, Sosnowskiego, Szarych Szeregów, Wiejska i Zawiszaków. – Dla obiektów zlokalizowanych przy ul. Grota Roweckiego 9AG, 8AC, &AH, 6AE, 5AE, 4AE, 2 AD, 11AG, 10AG przewidywane są dwie przerwy – pierwsza przerwa technologiczna w dostawie ciepłej wody użytkowej w dniu 25. maja 2020 r. od godziny 5:00 do godz. 23:00, druga 16. czerwca 2020 r. od godziny 5:00 do godz. 23:00. Dla budynków zlokalizowanych w rejonie ulic Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Bielska, Chełmska, Cieszyńska, Grota Roweckiego, Kaliska, Kielecka, Ozimska, Piotrkowska, Rzeszowska, Skautów Opolskich, Sosnowskiego, Szarych Szeregów, Wiejska, Zawiszaków, Tarnopolska, Krzemieniecka, Wilsona, Orzechowa, Al. Solidarności, Zielonogórska, Nowowiejska, Koszalińska, Jodłowa, Wrzosowa, Górna przerwa technologiczna potrwa cztery dni, a zaplanowana została od północy 22. czerwca 2020 r., do północy 25. czerwca 2020 r. – mówi Tomasz Piętka dyrektor ds. handlowych w ECO.

Modernizacja sieci ciepłowniczej zmniejszy emisję

Wartość inwestycji realizowanej przez ECO to ponad 4 mln zł, a zgodnie z umową podpisaną przez ECO z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budżet inwestycji zasili niemal dwumilionowa dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pieniądze zostały przyznane z osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki z działania 1.5: Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. jak zaznacza ECO, efektem realizacji projektu ma być zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 300 ton rocznie.

Na terenie Opola, do końca 2022 roku, ECO zrealizuje łącznie 57 zadań, które mają bezpośredni wpływ na ograniczania emisji CO2, jak również na bezpieczeństwo i jakość dostaw ciepła dla mieszkańców. Zostały one uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola, a część z nich wpisana do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. Ich łączna wartość to ponad 46 mln zł. Efektem realizacji wszystkich inwestycji prowadzonych przez ECO będzie zmniejszenie w skali roku emisji pyłów o 920 kg, a dwutlenku węgla o 4000 ton. Rocznie zaoszczędzonych zostanie ponad 1800 ton węgla – wylicza przedsiębiorstwo ciepłownicze.

Dołożymy wszelkich starań, aby przerwy w dostawie ciepłej wody w mieszkaniach i obiektach naszych klientów skrócić do niezbędnego minimum – zapewnia dyrektor Piętka.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ECO

fot. ECO

reklama

 

reklama