ograniczy emisję CO2

Modernizacja ograniczy emisję CO2

W elektrowni ostrołęckiej prowadzane są kolejne prace modernizacyjne mające na celu poprawienie jej walorów użytkowych – informuje Grupa Energa. Jak podaje Energa, działania te wynikają także z dbałości o jakość powietrza, mają także na celu uzyskanie tzw. białych certyfikatów.

W latach 2019 – 2021, w czasie remontów średnich bloków energetycznych, na wszystkich trzech blokach wyremontowane zostaną wentylatory powietrza. do tej pory zakończył się pierwszy etap realizacji inwestycji prowadzonej dla kotła nr 2. Spółka Energa Elektrownie Ostrołęka szacuje, że w wyniku przeprowadzonych modernizacji redukcja emisji CO2 wyniesie ok. 2100 ton rocznie.

Modernizacja wentylatorów powietrza ograniczy emisję CO2

Pracujące obecnie wentylatory podmuchu działają od początku istnienia ostrołęckiej elektrowni, czyli od 1972 r. Są to wentylatory typu osiowego. Ich głównym zadaniem jest tłoczenie powietrza w celu umożliwienia spalania węgla w komorze paleniskowej kotła. Aby procesy zachodziły prawidłowo, po półwieczu eksploatacji, potrzebna jest modernizacja większości urządzeń napowietrzających. W czasie remontu bloku wymieniono wentylatory w kotle nr 2. Wykonawcą prac jest spółka Energa Serwis.

Prace modernizacyjne mają na celu poprawienie walorów użytkowych przez wyższą sprawność, wydajność oraz niezawodność, a także ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną, czyli zmniejszenie potrzeb własnych bloku. Otwiera to drogę do przyznania „białych certyfikatów”, co przełoży się na dodatkowe przychody dla spółki – mówi Leszek Kowalski, prezes Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka.

Jak zaznacza Energa, modernizacja została podzielona na trzy etapy. Realizacja pierwszego – dla kotła nr 2 – była zaplanowana w czasie remontu średniego bloku 2, czyli w okresie od 1 marca do 30 kwietnia br. i została zakończona w terminie.

Realizacja drugiego etapu, dla kotła nr 3, zaplanowana jest w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2020 r. Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu – prace będą realizowane w czasie remontu średniego bloku 3. Ostatni etap – dla kotła nr 1 – będzie realizowany w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2021 r. – w czasie remontu średniego bloku 1. Najważniejszą czynnością w ramach modernizacji jest wymiana kompletnego wentylatora podmuchu na każdym bloku wraz z układem sterowania i regulacji – podkreśla Energa.

Jednocześnie, w ramach modernizacji, Energa Elektrownie Ostrołęka rozpoczęła procedurę uzyskania „białych certyfikatów”. Są to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii, w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

Oszczędność energii, po modernizacji wentylatorów na trzech kotłach, planowana jest na poziomie ok. 230 toe (ton oleju ekwiwalentnego) rocznie. Wielkość redukcji CO2 szacowana jest natomiast na ok. 2100 ton rocznie.

Zwiększyć wolumen wytwarzanej energii

Cieszymy się, że w największej spółce naszej linii biznesowej zakończyliśmy z powodzeniem pierwszy etap realizacji tak ważnej inwestycji. Naszym priorytetem jest nieustanne zwiększanie wolumenu wytwarzanej energii. Stąd modernizujemy zarówno konwencjonalne jednostki wytwórcze, jak również odnawialne źródła energii. Ponadto, rozwijamy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania – komentuje Adam Galanek, wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Grupę Energa

fot. Grupa Energa

partner merytoryczny

 

partner medialny