Modernizacja energetyczna

Modernizacja energetyczna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprasza na szkolenie w ramach kończącego się naboru wniosków o dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków.

To – jak zaznacza NFOŚiGW – ostatnia szansa, żeby skonsultować i dopracować projekty dotyczące głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Szkolenie adresowane do przedstawicieli państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych, administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych jej organów i jednostek organizacyjnych odbędzie się 19 lutego br. w siedzibie Funduszu.

Spotkanie z ekspertami NFOŚiGW związane jest z trwającym jeszcze naborem w ramach drugiego konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Termin składania wniosków upływa 27 lutego 2018 r. Rozstrzygnięcia konkursu można się natomiast spodziewać w październiku br.

Zgłoszenia na bezpłatne szkolenie przyjmowane są do 14 lutego br., a dokonywać ich można za pomocą dedykowanego formularza. W trakcie szkolenia uczestnicy mogą liczyć na szczegółową wiedzę o unijnym poddziałaniu 1.3.1. Będzie też czas na dyskusje i konsultacje przygotowywanych przedsięwzięć.

Na co wsparcie?

Budżet trwającego konkursu to 90 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania z Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%. Wsparcie będzie skierowane na projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Będzie ono obejmowało takie elementy, jak: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu (w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych); wymianę oświetlenia na energooszczędne; przebudowę systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła. Dofinansowanie będzie również udzielane na instalację/przebudowę systemów chłodzących (w tym również z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – OZE); budowę i przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji. Wsparciem objęte będzie również zastosowanie automatyki pogodowej oraz systemów zarządzania energią w budynku; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła. Ponadto instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego). Dofinansowaniem może być objęte także opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”, a także przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii końcowej o co najmniej 25%.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama