Modernizacja energetyczna i OZE

Modernizacja energetyczna i OZE na Mazowszu

Do kolejnych mazowieckich gmin trafią środki unijne na poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

I tak, Pruszków za ponad 4 mln zł przeprowadzi termomodernizację urzędu miasta, przedszkola miejskiego, szkoły podstawowej, gimnazjum i pływalni. Gmina Radzymin natomiast zainwestuje ponad 3,6 mln zł w prace modernizacyjno-dociepleniowe w sześciu budynkach oświatowych. Z kolei do Józefowa trafi ponad 1,9 mln zł na poprawę efektywności energetycznej budynków szkoły przy ul. Sienkiewicza 2, a gmina Kampinos przeznaczy blisko 800 tys. zł na termomodernizację budynku urzędu gminy, świetlicy środowiskowej w Łazach i OSP w Szczytnie. Do grona wspartych jednostek należy także gmina Jadów, która na termomodernizację budynków szkolnych otrzyma ponad 2,3 mln zł. Do gminy Stanisławów na ten sam cel trafi przeszło 1,5 mln zł dofinansowania, a gmina Korczew przy pomocy ponad 320 tys. zł zmodernizuje budynek swojego urzędu.

Proekologiczne szkoły w Jadowie

Dzięki unijnemu wsparciu w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach w gminie Jadów oraz w gimnazjum w Jadowie zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej. Przedsięwzięcie obejmie także prace remontowo-budowlane, m.in. ocieplenie ścian, dachów i podłóg, wymianę drzwi i okien oraz założenie instalacji CW i CO. Poza tym w ramach inwestycji zmodernizowana będzie kotłownia i instalacje oświetleniowe.

Jak podaje UMWM, realizacja projektu ma się przyczynić do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, co oznacza niższe wydatki na ten cel, a dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, czystsze powietrze.

Na projekt pt. „Termomodernizacja energetyczna budynków szkolnych: Gimnazjum w Jadowie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach” gmina Jadów otrzyma dofinansowanie w wysokości niemal 2,37 mln zł. Całkowita wartość projektu to niespełna 3 mln zł.

Lepsza jakość powietrza w gminie Stanisławów

Fundusze unijne pozwolą także na poprawę efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie – zaznacza UMWM. W obu budynkach zostaną ocieplone ściany oraz przeprowadzona będzie modernizacja instalacji grzewczej i ciepłej wody. Uzyskane wsparcie przeznaczone będzie również na budowę przyłącza gazowego i przebudowę kotłowni. Na budynku szkoły dodatkowo zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne. Wykonana termomodernizacja przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz do ograniczenia emisji pyłów i dwutlenku węgla.

Wart nieco ponad 1,9 mln zł projekt pn. „Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie” zyskał dofinansowanie w wysokości ponad 1,5 mln zł.

Termomodernizacja urzędu w Korczewie

Jak podaje UMWM, termomodernizację przejdzie także budynek urzędu gminy w Korczewie. Przewidziano ocieplenie budynku oraz modernizację ścian wewnętrznych. Projekt obejmie również modernizację instalacji grzewczej, wymianę okien i montaż ogniw fotowoltaicznych.
Projekt „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie” kosztować ma niemal 540 tys. zł, a udzielone wsparcie ma wynieść niemal 330 tys. zł.

Realizacja inwestycji zmniejszy roczne zapotrzebowanie na energię i ograniczy emisję gazów cieplarnianych.

Niskoemisyjność w Pruszkowie

Przedmiotem inwestycji w Pruszkowie będzie termomodernizacja pięciu budynków: Urzędu Miasta Pruszków, Przedszkola Miejskiego przy ul. Hubala, Szkoły Podstawowej nr 6, Publicznego Gimnazjum nr 4 oraz budynku krytej pływalni.

Projekt „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie”, którego wartość oszacowano na niemal 8 mln zł będzie dofinansowany kwotą ponad 4 mln zł.

W ramach inwestycji w obiektach wykonane zostanie ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, ścian dźwigu windy, stropów i stropodachów, wymiana okien, modernizacja luksferów i wymiana drzwi. Poza tym modernizację przejdą: instalacja centralnego ogrzewania, która obejmie wymianę grzejników z zaworami termostatycznymi, montaż automatycznych odpowietrzników, montaż zaworów podpionowych, indywidualnych liczników ciepła, a także instalacja c.w.u., poprzez instalacje urządzeń typu PVT i kolektorów słonecznych, a także system wentylacji mechanicznej. Oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne oprawy typu LED.

Gmina Radzymin – modernizacja energetyczna i OZE

Przedsięwzięcie gminy Radzymin dotyczy wykonania prac modernizacyjnych zwiększających efektywność energetyczną oraz ekologiczną sześciu budynków oświatowych. Są to obiekty Przedszkola w Radzyminie, Szkoły Podstawowej w Radzyminie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciemnem oraz trzech zespołów szkół: w Słupnie, w Załubicach Starych i w Radzyminie. Prace remontowo-budowlane dotyczą m.in.: ocieplenia stropów, stropodachów, dachów, ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany źródła ciepła, montaż zaworów termostatycznych, a także wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią. Poza tym wykonana zostanie modernizacja instalacji c.o. i oświetlenia w kotłowni z wymianą źródeł ciepła na kotły kondensacyjne gazowe. Zamontowane zostaną także instalacje fotowoltaiczne.

Realizacja projektu przyczynić się ma do zmniejszenia zużycia energii, ograniczenia strat ciepła oraz do obniżenia kosztów eksploatacyjnych obiektów, a poza tym do podniesienia standardu użytkowania budynków.

Całkowita wartość projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Radzymin z zastosowaniem OZE” oszacowana została na niemal 4,7 mln zł. Wielkość wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 3,6 mln zł.

Ekoinwestycje w szkole podstawowej

Kompleksową modernizacją objęte będą także trzy budynki przy ul. Sienkiewicza 2 w Józefowie. Są to obiekty szkoły, hali sportowej oraz kotłowni. W ramach projektu budynek szkoły zostanie ocieplony. Będą także wymienione wszystkie okna i drzwi zewnętrzne oraz instalacja wentylacyjna, system centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. W budynku kotłowni pompą ciepła powietrze-woda zastąpiony zostanie piec gazowy. Automatyczne systemy zastosowane w pompie ciepła pozwolą na efektywną pracę hybrydowego systemu grzewczego. Zostaną wymienione również kaloryfery, na których zamontowane zostaną termostaty. Na energooszczędne wymienione zostanie oświetlenie. Poza tym na dachu stołówki zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.

Całkowita wartość projektu „Głęboka termomodernizacja budynków przy ulicy Sienkiewicza 2” to niemal 2,9 mln zł. Wielkość dofinansowania ma wynieść ponad 1,9 mln zł.

Modernizacja energetyczna i OZE w gminie Kampinos

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej ma być efektem projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos”. Wielkość wsparcia to niemal 800 tys. zł, przy koszcie całkowitym oszacowanym na ponad 1,1 mln zł.

W ramach projektu kompleksową modernizację przejdą trzy budynki: Urząd Gminy w Kampinosie, Świetlica środowiskowa w Łazach, OSP w Szczytnie. Wykonane zostaną prace remontowo-modernizacyjne, m.in.: wymiana instalacji c.o., montaż pomp ciepła, modernizacja systemu przygotowania c.w.u, ocieplenie stropodachów, stropów, ścian zewnętrznych, wymiana luksferów, okien oraz drzwi. Dzięki wykonanej termomodernizacji nastąpi redukcja emisji CO2 do atmosfery oraz ograniczenie strat ciepła, co pozwoli na ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej.

Na podstawie www.mazovia.pl i www.mazovia.pl

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny