dzięki energii słonecznej

Mniejsze rachunki dzięki energii słonecznej

Nawet o ¼ mniej za ciepłą wodę płacą mieszkańcy budynków komunalnych w Rudzie Śląskiej, na których zamontowane zostały solary do podgrzania wody. Instalacje takie z powodzeniem działają od trzech lat w trzech budynkach wielorodzinnych: przy ul. Jankowskiego 6 i 8 oraz przy ul. Piernikarczyka 4.

Urząd Miasta Ruda Śląska (UM) informuje, że kolejną inwestycję w tym zakresie władze miasta planują zrealizować w budynku przy ul. Raciborskiej 10. Natomiast w czterech budynkach komunalnych przy ul. Szczęść Boże do podgrzania wody wykorzystana ma być pompa ciepła. Na początku roku miasto złożyło wnioski o dofinansowanie tych inwestycji ze środków unijnych.

Koszty eksploatacyjne obniżone dzięki energii słonecznej

Instalacje solarne w budynkach przy ul. Jankowskiego 6 i 8 w Wirku oraz Piernikarczyka 4 w Bielszowicach zainstalowane zostały w 2015 r. – Inwestycje zdecydowaliśmy się wykonać w tych budynkach wielorodzinnych, które generują największe koszty eksploatacyjne. Ich wytypowanie poprzedzone zostało dokładną analizą, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na media – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. Łącznie na montaż i uruchomienie tych instalacji miasto wydało blisko 600 tys. zł, z czego niemal 168 tys. zł stanowiła dotacja, a prawie 240 tys. zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Pierwsze, odczuwalne zmniejszenie opłat za ciepłą wodę w tych budynkach można było zaobserwować już w 2016 r. Wówczas koszt podgrzania 1 m³ wody był mniejszy niż rok wcześniej, a różnica wyniosła od 3 do 7 zł. Ogółem dzięki zamontowanym solarom lokatorzy budynków za ciepłą wodę płacą średnio od 15 do blisko 30% mniej niż przed realizacją inwestycji. Pozwoliło to w większości przypadków na obniżenie pobieranej zaliczki z tytułu podgrzania wody – wskazuje UM.

Co istotne, pomimo tego, że za koszt podgrzania wody płacą mieszkańcy, to również miastu zależy na tym, żeby te wydatki były jak najmniejsze. – W przypadku budynków komunalnych to miasto płaci faktury za ciepłą wodę czy zużyty prąd. Dopiero za pośrednictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej TBS środki te odzyskujemy od lokatorów. Trzeba również pamiętać, że nie wszystkie wpłaty lokatorów wpływają w terminie, a część z nich udaje się wyegzekwować dopiero po dłuższym czasie lub w najgorszym wypadku wcale – tłumaczy Michał Pierończyk, wiceprezydent miasta.

Stawiają na OZE

Rudzcy samorządowcy nadal chcą stawiać na instalacje solarne, szczególnie tam, gdzie koszty eksploatacji obecnie są wysokie. W pierwszej kolejności taka inwestycja ma być realizowana w budynku przy ul. Raciborskiej 10 w dzielnicy Ruda.

Ponadto w czterech budynkach komunalnych przy ul. Szczęść Boże 62 (również w Rudzie) oprócz instalacji fotowoltaicznej do produkcji prądu ma być zainstalowana pompa ciepła, która wykorzystana zostanie do podgrzania wody. – Staramy się o środki unijne na te zadania. Na początku tego roku złożyliśmy pakiet wniosków, z których część dotyczyła zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wśród nich były właśnie wnioski o dofinansowanie inwestycji przy ul. Raciborskiej 10 i Szczęść Boże 62 – precyzuje Michał Pierończyk.

Fotowoltaika w Rudzie Śląskiej

Rudzki magistrat przypomina, że w ciągu ostatnich czterech lat w budynkach zarządzanych przez miasto zainstalowano już ponad 1000 modułów fotowoltaicznych. Są one w stanie wyprodukować ponad 200 MWh energii elektrycznej rocznie. Pozwala to zaoszczędzić w skali roku ponad 100 tys. zł.

Od 2015 r. instalacja fotowoltaiczna funkcjonuje na terenie basenu letniego. W 2016 r. roku instalacje fotowoltaiczne powstały dla trzech obiektów sportowych – basenu krytego przy ul. Chryzantem w Rudzie, basenu krytego przy ul. Pokoju w Nowym Bytomiu i hali sportowej w Orzegowie. Dodatkowo instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) produkujące prąd z energii słonecznej zostały zamontowane na dachu termomodernizowanych placówek oświatowych. Chodzi o budynki Miejskiego Przedszkola nr 43 oraz Szkoły Podstawowej nr 11. Moduły fotowoltaiczne zainstalowane zostały również w ramach termomodernizacji budynku przychodni rejonowej przy ul. Siekiela. Od 2018 r. ponad 130 modułów fotowoltaicznych produkuje prąd w dwóch budynkach Urzędu Miasta oraz budynku Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Kolejne instalacje fotowoltaiczne powstały w 2018 r. w ramach termomodernizacji budynków dwóch placówek oświatowych – Szkoły Podstawowej nr 13 oraz Szkoły Podstawowej nr 16 (budynek dawnego Gimnazjum nr 7). Ponadto panele fotowoltaiczne zainstalowane zostały na dachu budynku MOPS przy ul. Markowej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. UM Ruda Śląska

partner merytoryczny