Mistrz OZE

Mistrz OZE – startuje V edycja konkursu

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie zaprasza do udziału w V Wojewódzkim Konkursie „Mistrz OZE”, który jest adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Konkurs „Mistrz OZE” składa się z dwóch etapów, w których startuje zespół konkursowy złożony z dwóch uczniów, pod opieką nauczyciela. Pierwszy etap zakłada przygotowanie plakatu na temat „OZE kontra SMOG”. Plakat należy wysłać do 20 marca br. Z kolei na drugi etap składać się będą test wiedzy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i zadania obliczeniowe.

Mistrz OZE – jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i działań przyjaznych dla środowiska, w tym na rzecz ochrony powietrza. Konkurs ma także kształtować proekologiczne postawy i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze województwa zachodniopomorskiego. Przeprowadzenie konkursu to również promocja energetyki odnawialnej i kierunku kształcenia „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. Konkurs ma również zwrócić uwagę na rozwiązania technologiczne związane z pozyskiwaniem energii cieplnej i elektrycznej z energii: słońca, wiatru, wody, biomasy i źródeł geotermalnych.

Mistrz OZE

Jak podaje organizator Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie – plakat może zostać wykonany ręcznie dowolną techniką, ale tylko w formacie A2. Tematyka plakatu to zastosowanie odnawialnych źródeł energii jako sposobu walki z zanieczyszczeniem środowiska. warto też zaznaczyć, że plakat nie powinien dotyczyć aspektów zanieczyszczenia powietrza i jego skutków. Ma natomiast zawierać charakterystykę danego systemu energetyki odnawialnej oraz wskazać zalety tego systemu w stosunku do źródeł konwencjonalnych.

Z kolei test i zadania z drugiego etapu będą zawierały pytania z zakresu fizyki i podstaw energetyki odnawialnej.

Dla zwycięskich drużyn organizator przewidział atrakcyjne nagrody rzeczowe, a więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Szkoły.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl, rys. Zespół Szkół Nr 2 w Szczecinie