energetyki odnawialnej

Mistrz energetyki odnawialnej ze Szczecina

W dniach 3 – 4 kwietnia br. w Sieradzu odbył się finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej. W Konkursie udział wzięło 1754 uczestników z 80 placówek z całej Polski. Po pokonaniu dwóch etapów: szkolnego i okręgowego, w etapie centralnym spotkało się 16 uczestników.

Uczeń ze Szczecina ekspertem energetyki odnawialnej

W pierwszym dniu finału odbył się test wiedzy oraz zadanie laboratoryjne z dziedziny fotowoltaiki. Do kolejnego etapu awansowało już tylko pięciu najlepszych. Był wśród nich Wiktor Szkoda – uczeń IV klasy Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2 w Szczecinie Dąbiu. Drugi dzień finału przyniósł zadanie praktyczne z zakresu eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. W ostatecznej punktacji Wiktor uplasował się na I miejscu.

Warto dodać, że zwycięzca Konkursu zdał już egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zakresie montażu oraz eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej jest organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu oraz Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej.

Zwycięzcy i pozostałym finalistom gratulujemy wiedzy i umiejętności i życzymy sukcesów w działaniach na rzecz rozwoju stosowania odnawialnych źródeł energii!

Na podstawie informacji nadesłanej przez Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2 w Szczecinie Dąbiu

fot. Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2 w Szczecinie Dąbiu