Miliony na „zieloną energię”

Komitet ds. Wyboru Projektów zatwierdził rozszerzone listy rankingowe dla przedsięwzięć zgłoszonych do dofinansowania z funduszy EOG w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W wyniku oceny kolejnych wniosków, dotację uzyskają kolejne projekty w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększania produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 
sianko.j
 
Na listach znalazło się w sumie 87 zadań. Zdecydowana większość z nich (79) dotyczy efektywności energetycznej (rozszerzenie listy o trzy inwestycje), a jedynie osiem – energii odnawialnej (więcej o jeden projekt). Dofinansowanie zatwierdzonych wniosków wynosi ponad 245 mln zł.
 
Szacuje się, iż w efekcie realizacji tych przedsięwzięć emisja CO2 zostanie zmniejszona o ponad 99 tys. ton rocznie.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu