Miliony na termomodernizację

Budynki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 to kolejne obiekty oświatowe w Łodzi, które poddano termomodernizacji. Podczas prac docieplono stropodach i ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwi, instalację centralnego ogrzewania oraz część instalacji ciepłej wody.
 
Prace pochłonęły 2,4 mln zł.
 
W latach 2012-2014 termomodernizacji poddano łącznie 63 placówki oświatowe w Łodzi. Przeznaczono na ten cel 56,6 mln zł.
 
Na podstawie: http://uml.lodz.pl

Partner Portalu

Partner Portalu