Mikrosieci

Mikrosieci – pomoc w rozwiązaniu problemów z dostępnością energii

Mikrosieci to stosunkowo nowy koncept, który w Polsce został zastosowany po raz pierwszy dopiero w 2022 r. – wskazała firma Vertiv. Zdaniem ekspertów pomogą one w rozwiązaniu problemów z dostępnością energii na całym świecie. Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), obecnie boryka się z nimi ponad 1,1 miliarda ludzi. Problemy te występują głównie w wybranych regionach Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu.

Mikrosieci – zespoły rozproszonych systemów energetycznych

Mikrosieci to zespoły rozproszonych systemów energetycznych. Systemy te mogą działać we współpracy z większym dystrybutorem mocy (w trybie zsynchronizowanym) lub samodzielnie (w trybie wyspowym). Energia wytwarzana jest z dostępnych alternatywnych źródeł, takich jak promienie słoneczne, wiatr czy wodorowe ogniwa paliwowe. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania mikrosieci, aby były one traktowane priorytetowo w kontekście wyboru źródła zasilania gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa. Natomiast w sytuacji, gdy następuje przełączenie na pobór mocy z większej sieci, energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii (OZE) jest magazynowana. Firma wskazuje, że może być ona gromadzona np. w ogniwach paliwowych pełniących równocześnie funkcję magazynu energii i zasilacza awaryjnego (UPS). Pozwalają one mikrosieci na działanie w sytuacji jej awarii przez 24 lub 48 godzin. W najbliższej przyszłości ogniwa paliwowe mogłyby też zastąpić generatory zasilania – dodaje firma.

Mniejsze straty, większa niezależność

Wdrożenie mikrosieci niesie za sobą wiele istotnych korzyści, które pozwalają górować takiemu rozwiązaniu nad tradycyjnymi systemami. Główna kwestia dotyczy wyeliminowania strat przesyłowych, charakterystycznych dla klasycznych modeli dystrybucji zasilania/energii – podkreśla firma.

– Centralne wytwarzanie energii oraz przesyłanie jej za pomocą linii dystrybucyjnych jest nieefektywne i nieopłacalne. Wynika to z faktu, że od 8% do 15% energii ulega rozproszeniu podczas przesyłu. Mikrosieć, ze względu na swoją bliskość względem odbiorcy, pozostaje odporna na ten problem – tłumaczy Krzysztof Krawczyk, Senior Application Engineer w Vertiv.

Mikrosieci są przystosowane do działania w trybie wyspowym. W tym układzie – po odłączeniu od głównego dystrybutora energii – mogą korzystać ze zmagazynowanych wcześniej zapasów. W ten sposób zapewniają stałe, zapasowe źródło zasilania, umożliwiając użytkownikom uodpornienie się na awarie sieci energetycznych.

Mikrosieci, a kontrola kosztów energii

Mikrosieć jest wyposażona w swój własny system zarządzania, który umożliwia podejmowanie działań optymalizacyjnych. Dzięki temu możliwe jest m.in. śledzenie w czasie rzeczywistym zmian w cenach energii kupowanej od dystrybutora – zaznacza firma.

– W przypadku, gdy koszty te okażą się niskie, może nastąpić automatyczne przełączenie z trybu wyspowego na tryb synchroniczny. Wówczas mikrosieć, zamiast korzystać z własnych zasobów, magazynuje nadmiar energii w akumulatorach. Zaś w sytuacji, gdy ceny wzrosną, system ma możliwość powrotu do poprzednich, niezależnych od dostawcy ustawień. W pierwszej kolejności zużywając skumulowaną wcześniej energię. Zjawisko to jest znane pod nazwą peak shaving – wyjaśnia ekspert firmy Vertiv.

Jak wdrożyć mikrosieć?

Rozważając budowę mikrosieci, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Na początku konieczna jest ocena energetycznego zapotrzebowania obiektu, który ma być potencjalnie zasilany poprzez mikrosieć. Następnie należy zweryfikować infrastrukturę łączącą z obecnym dostawcą energii, a także dostępność OZE. Ocenie powinny podlegać takie parametry, jak ilość przesyłanej mocy, obecność sygnałów harmonicznych oraz ogólnie jakość dostarczanej energii. Konieczne jest też przeprowadzenie analizy pod kątem reagowania systemu na stany przejściowe. Należy również dokonać wizualnego audytu obejmującego typy, wartości znamionowych oraz poziom eksploatacji urządzeń elektrycznych podłączonych do zasilania.

Po zakończeniu etapu przygotowawczego należy stworzyć założenia koncepcyjne i konfiguracyjne mikrosieci. Trzeba przy tym uwzględnić potencjalne punkty jej połączenia z dystrybutorem energii oraz możliwości korzystania z OZE. Projekt koncepcyjny musi obejmować kwestie związane z magazynowaniem energii, prowadzeniem linii elektrycznych. Musi też uwzględniać także ogólną architekturę systemu sterowania, ze szczególnym wskazaniem pożądanych trybów pracy.

– Wdrażanie mikrosieci to niestety dość skomplikowany proces. Jednak zalety tego modelu w dłuższej perspektywie mogą przyczynić się nie tylko do zwiększenia niezależności od sieci energetycznej, ale również do zwiększenia dostępności energii w rejonach, gdzie zasilanie elektryczne wciąż jest wyjątkiem, a nie regułą – tłumaczy Krzysztof Krawczyk.

Czy koncepcja mikrosieci spopularyzuje się?

Można spodziewać się, że koncepcja mikrosieci spopularyzuje się. W 2021 roku wartość tego globalnego rynku przekroczyła 11 mld dolarów, a do 2030 r. przewiduje się, że będzie rosła średnio o 22% rocznie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu