mikroinstalacje OZE w sieci energetycznej

Kolejne mikroinstalacje OZE w sieci energetycznej

Firma TAURON poinformowała, że do sieci energetycznej przyłączyła kolejne mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii (OZE), co łącznie daje już ponad 25 tys. tego typu instalacji działających w sieci spółki.

Mikroinstalacje OZE w sieci energetycznej przyłączone przez TAURON

Spółka TAURON Dystrybucja w pierwszym półroczu 2019 r. przyłączył do sieci energetycznej 8,7 tys. instalacji OZE o mocy ponad 108 MW. To prawie trzy razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku!

Spośród wszystkich przyłączonych w pierwszym półroczu mikroinstalacji, zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Oprócz tego przyłączone zostały trzy elektrownie wiatrowe i trzy wodne.

Spółka zaznacza także, iż przyłączyła również 48 odnawialnych źródeł energii innych niż mikroinstalacje, a tylko trzy spośród nich nie zostały wykonane w technologii fotowoltaicznej. Były to elektrownia wodna, elektrownia wiatrowa i elektrownia wykorzystująca biogaz rolniczy. Pozostałą część stanowią elektrownie PV, wykorzystujące energię słońca. Łączna moc instalacji przyłączonych w pierwszym półroczu wyniosła ponad 108 MW.

Dla porównania, w całym 2018 r. do sieci spółki zostało przyłączonych ponad 8 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 75 MW. Natomiast w pierwszym półroczu ubiegłego roku TAURON przyłączył 3,1 tys. OZE o całkowitej mocy 30 MW. Z kolei cofając się jeszcze o rok, spółka przypomina, że w całym 2017 r. do jej sieci przyłączonych zostało nieco ponad 4 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 24 MW.

W sumie TAURON przyłączył już do sieci energetycznej ponad 25 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 215 MW.

Na podstawie media.tauron.pl

fot. TAURON

partner merytoryczny