Mikroinstalacja pilotażowo

Na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kielcach zamontowano mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 10 kW. Inwestycję zrealizowano na zlecenie Urzędu Miasta Kielce. Ma ona charakter pilotażowy.
 
instalacja fotowoltaiczna1
 
Jednym z warunków, jakie ma spełniać instalacja, jest wytwarzanie energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby szkoły, ze źródła, którym jest energia słoneczna. Wpłynie to na zmniejszenie poboru energii z sieci Zakładu Energetycznego, co w konsekwencji przyczyni się do obniżenia kosztów energii elektrycznej.
 
Na podstawie: www.um.kielce.pl

Partner Portalu

Partner Portalu