zwiększą szybkość ładowania

Magazyny energii zwiększą szybkość ładowania elektryków

Firma GreenWay Polska (GWP) poinformowała, że uruchamia kolejne magazyny energii połączone ze stacjami ładowania o dużej mocy. Jak zaznacza spółka, magazyn energii towarzyszący stacji ładowania DC zapewnia maksymalną moc stacji, nawet przy ograniczonej mocy przyłącza energetycznego. To istotne dla zapewnienia oczekiwanej szybkości ładowania, przy jednoczesnym dążeniu do ograniczania kosztów wynikających z wysokich opłat dla operatorów sieci energetycznych.

Kolejne magazyny energii zwiększą szybkość ładowania samochodów elektrycznych

Obecnie w sieci GreenWay w Polsce funkcjonował tylko jeden magazyn energii, zlokalizowany w gdańskiej Galerii Metropolia. Jednak do końca roku operator ma zainstalować jeszcze cztery takie systemy. Jeszcze w październiku urządzenia pojawią się przy działających już stacjach ładowania Port Kopytkowo (przy A1) i Posiłek Krapkowice (przy A4). Do końca roku natomiast kolejne dwa WattBoostery zostaną uruchomione przy nowych stacjach, które oczekują na odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego. Są to Chata Góralska Ciechocinek (przy A1) oraz Porto Fino Lućmierz (przy A2).

Jak wskazuje GWP, magazyny energii elektrycznej zainstalowane przy stacjach ładowania aut elektrycznych odgrywają bardzo istotną rolę wszędzie tam, gdzie stacje ładowania cieszą się dużą popularnością kierowców samochodów elektrycznych, którzy oczekują maksymalnej mocy ładowania. Dzięki nim GWP jest w stanie dostarczać wysokiej jakości usługę, ograniczając jednocześnie koszty opłat za moc umowną.

W Polsce miesięczna opłata dla operatora systemu dystrybucyjnego za samą moc umowną, bez uwzględnienia opłat za zużycie energii, może wynieść nawet ponad 2 tys. zł. Z drugiej strony nasi klienci w coraz większym stopniu dysponują samochodami pozwalającymi na ich ładowanie dużą mocą i oczekują maksymalnego skrócenia czasu postoju przy ładowarce. To dlatego staramy się lokalizować magazyny przy trasach szybkiego ruchu, tam, gdzie kierowcy oczekują ładowarek dużej mocy. Jednocześnie ograniczamy moc umowną w umowach z operatorami sieci dystrybucyjnej, aby obniżać nasze koszty. Mimo wszystko, koszty realizacji tego typu projektów są jednak bardzo duże. Gdyby nie dotacje z Komisji Europejskiej, nie bylibyśmy w stanie ich zrealizować – mówi Rafał Czyżewski, prezes GWP.

Magazyny energii i wzrost mocy ładowania

Magazyny energii mają zwiększyć dostępną moc ładowania na obecnie istniejących stacjach – w Kopytkowie i Krapkowicach, gdzie moc, ze względu na koszty, była ograniczona do 40 kW. Teraz, z magazynem energii, stacje będą oferować moc 100 kW. Instalowane przez GWP magazyny mają pojemność 60 kWh, w połączeniu z mocą dostępną z sieci – 40 kW – pozwoli to oferować łączną moc ładowania na poziomie 100 kW.

Firma zwraca uwagę, że dodatkowo magazyny stabilizują funkcjonowanie sieci energetycznej. Baterie magazynu ładują się, kiedy zapotrzebowanie na ładowanie jest niskie, a oddają energię w momencie korzystania ze stacji, kiedy służy ona do ładowania pojazdów. Co ważne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania sieci energetycznej, magazyny jako element inteligentnej infrastruktury smart grid, mogą dostosowywać się do aktualnego stanu sieci tak, by zmniejszać jej obciążenie kiedy jest to niezbędne, na przykład w czasie okresowych wzrostów konsumpcji energii. Docelowo także mogą uczestniczyć w rynku usług odpowiedzi popytu kontraktowanym przez PSE, który z roku na rok rozwija się w Polsce.

Na podstawie informacji nadesłanej przez GWP

fot. GWP

partner merytoryczny

 

reklama