Firma uruchomiła magazyn energii

Firma TAURON poinformowała, że uruchomiła magazyn energii, który powstał przy wykorzystaniu wyeksploatowanych baterii z autobusów elektrycznych. Magazyn o mocy 150 kW oraz pojemności 150 kWh jest zlokalizowany w Jaworznie i współpracuje już z siecią elektroenergetyczną.

Grupa uruchomiła magazyn energii z wyeksploatowanych baterii z autobusów elektrycznych

– Baterie w autobusach elektrycznych w wyniku ich eksploatacji tracą część swojej pojemności i sprawności. Akumulatory o pojemności poniżej 80 procent, które nie są już użyteczne w autobusach, mogą stać się doskonałym elementem stacjonarnego magazynu energii elektrycznej. Drugie życie baterii jest więc wydłużeniem ich okresu użyteczności o co najmniej 8 latPodczas realizacji projektu, sprawdzaliśmy, jak magazyn współpracuje z ładowarką do pojazdów elektrycznych oraz jak wpływa na parametry lokalnej sieci elektroenergetycznej. Planujemy dalsze analizy pracy magazynu oraz weryfikację możliwości jego integracji na przykład ze źródłami wytwórczymi Grupy – wyjaśnia Patryk Demski, wiceprezes Grupy TAURON ds. strategii i rozwoju.

Firma zaznacza, że od kilku lat na rynku polskim obserwuje zwiększającą się liczbę użytkowanych autobusów elektrycznych. Standardowy okres użytkowania modułów bateryjnych w autobusie elektrycznym to od 8 do 10 lat. Biorąc pod uwagę rozwój elektromobilności w transporcie publicznym w najbliższych latach będzie obserwowany znaczący wzrost dostępnych pakietów bateryjnych drugiego życia. Dzięki zastosowaniu ich w magazynie stacjonarnym cykl życia baterii może zostać przedłużony nawet o 8 lat. Dzięki temu zamiast do utylizacji, trafią one do ponownego obiegu – zaznacza firma.

Wykorzystać używane pakiety bateryjne

Według firmy, magazyn energii jest pierwszym w Polsce przemysłowym magazynem Second life, wykorzystującym używane pakiety bateryjne. Magazyn jest bezpośrednio przyłączony do sieci elektroenergetycznej. Zbudowany jest z czterech modułów bateryjnych, w których znajduje się po 78 pojedynczych ogniw bateryjnych. Każdy z modułów waży ok. 500 kg, a pochodzą one z pierwszego autobusu elektrycznego kursującego w Jaworznie.

– Magazyny energii wykorzystujące ogniwa litowo-jonowe będą stanowić istotny element inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Niewielkie magazyny stanowią efektywne narzędzie stabilizujące pracę sieci elektroenergetycznych, szczególnie w sieciach niskich napięć, w których udział energii z niestabilnych źródeł OZE dynamicznie rośnie. A także istotnym elementem układu mikrosieci czy spółdzielni energetycznych. Ogniwa litowo-jonowe z autobusów mogą tu odegrać znaczącą rolę ze względu na przewidywaną zwiększającą się podaż wyeksploatowanych baterii oraz na niższe koszty budowy w porównaniu do klasycznych magazynów przemysłowych – wyjaśnia Patryk Demski.

Grupa uruchomiła magazyn energii współfinansowany przez Unię Europejską

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.: Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”. Projekt pn. „Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych”.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. TAURON

Partner Portalu

Partner Portalu