W produkcji niebieskiego wodoru

Listy intencyjne w zakresie produkcji niebieskiego wodoru

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało listy intencyjne z trzema firmami w ramach projektu z obszaru wodorowego „Blue H2”. Współpraca z partnerami przemysłowymi ma umożliwić kontynuację prac, po etapie badawczym, poprzez zastosowanie instalacji produkcji niebieskiego wodoru m.in. w hutniczych procesach technologicznych.

Strategiczne partnerstwa w zakresie produkcji niebieskiego wodoru

Bezpieczeństwo energetyczne naszych odbiorców to z jednej strony zagwarantowanie im ciągłości dostaw gazu, z drugiej – inwestycje w paliwa alternatywne. Koncentrując się na tym co tu i teraz, nie zapominamy o przyszłości. Badania i rozwój stanowią ważny element długofalowej strategii PGNiG, wpisujący się w ideę budowania koncernu multienergetycznego. Dlatego nawiązujemy kolejne strategiczne partnerstwa i tworzymy realne warunki dla rozwoju krajowej energetyki opartej na nisko- i zeroemisyjnych gazach takich jak niebieski czy zielony wodór –powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes Zarządu PGNiG.

Sygnatariuszami listów, obok PGNiG i Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (IChPW), są firmy przemysłowe i huty działające na terenie województwa śląskiego: ECOGLASS, Huta Pokój i Messer Polska.

Na mocy nawiązanej współpracy projekt „Blue H2” – zakładający opracowanie technologii wytwarzania niebieskiego wodoru, obejmie budowę pilotażowej instalacji produkcyjnej, która będzie zlokalizowana w Zabrzu. Docelowo, w przypadku powodzenia projektu badawczego i decyzji o budowie instalacji demonstracyjnej, niebieski wodór pozyskiwany metodą reformingu będzie wykorzystywany przez partnerów w procesach produkcyjnych.

Udział gazu będzie ograniczany stąd poszukiwanie rozwiązań w zakresie produkcji niebieskiego wodoru

Mamy świadomość, że w długoletniej perspektywie udział gazu ziemnego jako źródła energii w Unii Europejskiej będzie stopniowo ograniczany. W PGNiG cały czas poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam się do tego przygotować, a jednocześnie dobrze wykorzystać zasoby, jakimi dysponujemy jako firma gazownicza – podkreślił Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Zarządu PGNiG ds. rozwoju. – Wzrasta produkcja energii z odnawialnych źródeł, jednak nadal jest jej zbyt mało, by móc wytwarzać zielony wodór na szeroką skalę. Tymczasem z potencjału niebieskiego wodoru, dzięki stosunkowo prostej i taniej technologii, będą mogli skorzystać dotychczasowi odbiorcy gazu ziemnego. Dodatkowo towarzyszący produkcji wodoru wychwyt CO2 pozwoli na jego wykorzystanie oraz skuteczne obniżenie emisyjności procesów produkcyjnych i energetycznych. W ramach pierwszego etapu projektu „Blue H2” udało nam się stworzyć sieć zainteresowanych podmiotów, które zamykają pełen obieg wodoru i CO2 w gospodarce, znacząco zwiększając szanse na komercyjne wdrożenie rozwiązań wypracowanych w projekcie. Pozyskiwany drogą reformingu wodór będzie mógł być zastosowany w piecach hutniczych czy kotłach energetycznych i w zasadzie we wszelkich procesach przemysłowych, gdzie powszechne zastosowanie ma obecnie gaz, czego przykładem jest generowanie ciepła – dodał wiceprezes Sekściński.

Gaz ziemny surowcem w zakresie produkcji niebieskiego wodoru

Instalacja ma być oparta na trzech węzłach technologicznych – tzw. SMR (Steam Methane Reforming), czyli Parowym Reformingu Gazu Ziemnego, wychwycie dwutlenku węgla oraz oczyszczeniu wodoru. Zastosowane w projekcie rozwiązania są nowoczesne i przystępne kosztowo. Surowcem, na którym bazują jest gaz ziemny, co obniża koszt produkcji i sprzyja wdrożeniu technologii wodorowych w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju. Gotowość techniczna instalacji badawczej planowana jest na 2023 rok – zaznacza PGNiG.

Jestem bardzo dumny z tego, że Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ściśle współpracuje z PGNiG oraz innymi firmami zainteresowanymi wynikami projektu „Blue H2” w zakresie opracowania niskoemisyjnej, nowoczesnej technologii produkcji wodoru. Rozwój technologii wodorowych jest obecnie jednym z naszych najważniejszych obszarów działania i angażujemy się w wiele inicjatyw podejmowanych w tym obszarze tematycznym na terenie całego kraju. Pracownicy Instytutu dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem w przedsięwzięciach związanych z wytwarzaniem, konwersją i wykorzystaniem gazów wodoronośnych, dlatego będziemy z pewnością solidnym partnerem dla krajowego giganta gazowego jakim jest PGNiG. W naszej ocenie transformacja energetyczna kraju musi być ściśle powiązana z rozwojem bez- i niskoemisyjnych technologii wodorowych, najkorzystniej w oparciu o krajową myśl naukową i opracowywane przez polskich inżynierów rozwiązania techniczne – powiedział Aleksander Sobolewski, dyrektor IChPW w Zabrzu.

Projekt badawczy „Blue H2”

„Blue H2” to jeden z projektów badawczych realizowanych przez PGNiG w ramach Programu Wodorowego Spółki ogłoszonego w 2020 roku. Obejmuje on szereg inicjatyw w obszarze magazynowania i dystrybucji paliwa, procesów wytwórczych oraz innowacji technologicznych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny