LIFE wystartował

Komisja Europejska ogłosiła nabór do programu LIFE na rzecz Środowiska oraz Klimatu. Nabór dotyczy „tradycyjnych” przedsięwzięć, projektów przygotowawczych, inwestycji zintegrowanych oraz pomocy technicznej.
 
Tematy priorytetowe dla zadań „tradycyjnych” obejmują ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyrodę i różnorodność biologiczną, zarządzanie i informację w zakresie środowiska, łagodzenie skutków zmiany klimatu i dostosowywanie się do jej skutków oraz zarządzanie i informację w zakresie klimatu.
 
bioróżnorodność
 
Warto przypomnieć, że w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Współfinansowanie programu LIFE” możliwe jest wsparcie inwestycji realizowanych z Instrumentu Finansowego LIFE+ (w perspektywie 2007-2013).
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
Fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny