Legnicki Klaster Odnawialnych Źródeł Energii

Legnicki Klaster Odnawialnych Źródeł Energii poszerzony

Gminy Kunice, Miłkowice oraz Legnickie Pole przystąpiły wczoraj (6 sierpnia br.) do Legnickiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii (LKOZE). W legnickim Ratuszu deklarację podpisali: Zdzisław Tersa, wójt Kunic, Dawid Stachura, wójt Miłkowic oraz Mariola Kądziela, sekretarz gminy Legnickie Pole.

Kolejne trzy gminy współtworzą Legnicki Klaster Odnawialnych Źródeł Energii

Przy okazji Urząd Miasta Legnica (UM) przypomina, że porozumienie o powołaniu LKOZE zostało podpisane 19 lipca 2018 r. Jego inicjatorami byli: Legnica oraz firmy Perpetum Energia, MAF Energy i Photovoltaic Solar Polska. Koordynatorem klastra jest Aleksy Ignaczak, prezes Legnickiej Energii Odnawialnej.

Naszym celem jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, jak np. siła wiatru, fotowoltaika, termomodernizacje, poprawa elektromobilności, zwalczanie niskiej emisji, smogu, gazów cieplarniach. Klaster ma zapewnić niezależność energetyczną dla wszystkich mieszkańców – tłumaczył Krzysztof Duszkiewicz, zastępca prezydenta miasta.

Jak zaznacza UM, specjaliści podkreślali, że klaster będzie miał zdecydowanie większą siłę pozyskiwania zewnętrznych środków na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE).

Ideą klastra jest bowiem właśnie efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych, poprawa efektywności energetycznej, a także realizacja projektów służących rozwojowi inteligentnych sieci energetycznych. Ponadto LKOZE ma na celu także kreowanie i wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu dystrybucji energii, budownictwa energooszczędnego, poprawy jakości powietrza i elektromobilności.

Klaster OZE ma na celu zaspokajanie potrzeb energetycznych w alternatywny sposób, wspieranie społeczności lokalnej, samorządów oraz przedsiębiorców w dążeniach do rozwoju na terenie miasta i sąsiednich gmin proekologicznej gospodarki niskoemisyjnej. Działalność ma polegać także na rozwijaniu produktów i usług oraz tworzeniu konkurencyjnego, a więc tańszego ryku energii. Dzięki wspólnym działaniom zakłada się poprawę jakości powietrza oraz zrównoważenie zapotrzebowania na energię.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnica

fot. UM Legnica

partner merytoryczny