Budowa farmy wiatrowej

Lech Nowy Staw – ruszyła budowa farmy wiatrowej

Rozpoczęła się budowa farmy wiatrowej Lech Nowy Staw realizowana w ramach wieloletniej umowy zawartej w 2019 r. pomiędzy Kompanią Piwowarską (KP) a RWE. Jej przedmiotem jest m.in. pokrycie od 2021 r. energią pochodzącą z wiatru 100% zapotrzebowania na energię elektryczną trzech browarów Kompanii Piwowarskiej oraz zwiększenie produkcji „zielonej” energii przez RWE w Polsce. Pierwsza dostawa energii elektrycznej z nowych turbin wiatrowych ma nastąpić na początku 2022 r. – informuje KP.

Na farmę wiatrową, zlokalizowaną w pobliżu miejscowości Nowy Staw, ok. 50 km na południowy wschód od Gdańska, składają się trzy turbiny Nordex N149 o łącznej mocy 12 megawatów (MW) – wskazuje KP.

Budowa farmy wiatrowej – dzięki umowie PPA warzenie piwa bardziej przyjazna dla środowiska

Na mocy umowy PPA zawartej na 10 lat, RWE w 2020 r. zapewniło już 40%, a w 2021 r. pokryje 100% zapotrzebowania browarów KP na odnawialną energię elektryczną z istniejących farm wiatrowych. Od początku 2022 r. większość zapotrzebowania KP na energię elektryczną wykorzystywaną do warzenia piwa w browarach Dojlidy, Lech Browary Wielkopolski i Tyskich Browarach Książęcych będzie zaspokajana przez nową, należącą do RWE i przez nią zarządzaną elektrownię wiatrową. W ramach współpracy ustalono, że będzie ona nosić nazwę farma wiatrowa Lech Nowy Staw. Lech jest jedną z najpopularniejszych marek Kompanii Piwowarskiej, od lat działającą na rzecz ochrony środowiska i zachęcającą konsumentów do aktywności proekologicznych – przekonuje KP.

Budowa farmy wiatrowej

Dzięki podpisanej umowie PPA nasz proces warzenia piwa konsekwentnie staje się jeszcze bardziej przyjazny środowisku. Oznacza to, że już w tym roku zmniejszymy ślad węglowy pochodzący z naszych browarów o 66% w porównaniu do 2019 r., w którym rozpoczęła się nasza współpraca. Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej wypełnia trzynaście z siedemnastu celów Agendy 2030 ONZ i przyczynia się do realizacji wizji środowiskowej Asahi – mówi Igor Tikhonov, prezes KP.

Budowa farmy wiatrowej by osiągnąć cel: neutralność klimatyczna

Realizacja postanowień umowy i budowa farmy wiatrowej wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej, której celem jest osiągnięcie neutralności węglowej we wszystkich browarach do 2030 r., a także zmotywowanie dostawców i partnerów firmy do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw o 30%. Nadrzędnym celem strategii jest osiągnięcie neutralności węglowej w całym łańcuchu dostaw do 2050 r. – zaznacza producent piwa.

Razem z Kompanią Piwowarską pokazujemy, jak wygląda ochrona środowiska w warunkach rynkowych. Naszym celem jest wprowadzenie na rynek „zielonej” energii na mocy dwustronnych umów na dostawę energii i niezmiernie cieszymy się z rozpoczęcia prac nad naszym wspólnym projektem. Polska doświadcza aktualnie świadomej ekspansji odnawialnych źródeł energii, a my z przyjemnością wnosimy swój wkład w transformację energetyczną, do jakiej dochodzi na terenie tego kraju – dodaje Tom Glover, dyrektor handlowy RWE Renewables.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x KP

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny