Na budowę farmy wiatrowej

Kredyt na budowę farmy wiatrowej udzielony

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) poinformował, że udzielił kredytu na budowę farmy wiatrowej. Kredyt inwestycyjny – w wysokości 135 mln zł – został przyznany firmie Farma Wiatrowa Kazimierz Biskupi, spółce zależnej PAK-Polska Czysta Energia (PAK-PCE), na okres 16 lat. Spółka uzyskała także kredyt VAT do kwoty 30 mln zł.

Kredyt na budowę farmy wiatrowej o łącznej mocy 17,5 MW

Środki z kredytu inwestycyjnego posłużą na finansowanie przedsięwzięcia zakładającego budowę farmy wiatrowej w Kazimierzu Biskupim (powiat koniński). Będzie się ona składać z siedmiu turbin wiatrowych o łącznej mocy 17,5 MW. Ocena warunków wietrznych w tym regionie pozwoliła inwestorowi oszacować roczną produkcję energii z farmy na 52,3 GWh. Uruchomienie farmy powinno nastąpić w trzecim kwartale 2023 roku.

Jesteśmy świadomi jak ważne, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej, jest dywersyfikowanie źródeł energii. Zrównoważony rozwój jest jednym z filarów strategii BGK. Spłata finasowania bazuje na umowie zakupu energii przez podmiot prywatny (umowa typu „power purchase agreement”) i cieszymy się, że możemy przyczynić się do rozwoju OZE poza systemem aukcyjnym – powiedział Dariusz Szwed, członek Zarządu BGK.

Moc z farm wiatrowych w Polsce stanowi obecnie ok. 37% mocy ze wszystkich źródeł odnawialnych. Wyższy udział ma fotowoltaika, która odpowiada za 52% mocy odnawialnych źródeł energii (OZE). Ze względu jednak na swoją efektywność farmy wiatrowe są największą siłą w produkcji energii elektrycznej pośród źródeł odnawialnych – wskazuje Bank i dodaje, że w tym roku notowane są rekordy produkcji energii z wiatru.

Na podstawie media.bgk.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu