Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu

Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu – zachęta do konsultacji

Zostały niewiele czasu na konsultacje najważniejszego dokumentu, który przesądzi o tym, czy polska energetyka przez najbliższą dekadę będzie przyjazna dla środowiska i klimatu – przypomina Polska Zielona Sieć (PZS).

Organizacja zaznacza, że warto zabrać głos, szczególnie dlatego, że rządowy projekt Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030 (KPEiK), w opinii PZS, pomija kilka kluczowych zagadnień. Według organizacji wśród pominiętych kwestii jedną z najistotniejszych jest to, że Polska potrzebuje strategicznego wsparcia dla oszczędzania energii we wszystkich sektorach.

Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu – rozliczany przez KE

Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030 to strategiczny dokument, do którego opracowania zobowiązane są wszystkie kraje unijne. Będzie on opisywał plany energetyczne Polski na najbliższe lata dużo bardziej szczegółowo niż Polityka Energetyczna Państwa i – co wyjątkowo ważne – musi zostać ostatecznie zatwierdzony przez Komisję Europejską (KE). Ocena ta jest prowadzona przede wszystkim pod kątem zbieżności z celami polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej (UE).

Organizacja podkreśla, że w przeciwieństwie do innych krajowych planów i strategii, za realizację KPEiK politycy nie będą odpowiadać sami przed sobą, lecz przed KE. Komisja Europejska będzie bowiem kontrolować realizację planów wszystkich krajów członkowskich. Za odstępstwa od uzgodnionych planów grozić będą bardzo dotkliwe sankcje – zaznacza PZS. Ponadto KPEiK będzie istotnie wpływał na wydatkowanie unijnych funduszy na wszelkie cele energetyczne w ramach negocjowanego właśnie przyszłego budżetu UE. Z tych względów dokument ten będzie miał bardzo praktyczne przełożenie na naszą przyszłą energetyczną, środowiskową i klimatyczną rzeczywistość – dodaje PZS.

Polska Zielona Sieć wskazuje także, że podobnie, jak wszystkie państwa UE, Polska miała obowiązek przedłożyć KE projekt KPEiK do końca 2018 r. W Polsce został on upubliczniony na początku stycznia br., a jego konsultacje prowadzone przez Ministerstwo Energii potrwają jeszcze tylko do 18 lutego br. Przy okazji PZS zwraca uwagę, że upubliczniony projekt KPEiK nie zawiera strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej przez polskie i unijne prawo. Rodzi to pytanie czy obecnie prowadzona procedura może zostać uznana za formalne konsultacje społeczne.

Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu z niedociągnięciami

Organizacja zaznacza, że w ramach konsultacji głos powinno zabrać jak najwięcej interesariuszy. Projekt, zgodnie z unijnymi wymaganiami, jest bardzo przekrojowy, ale zawiera wiele niedociągnięć lub wręcz prób manipulacji – dodaje PZS. Jako przykład organizacja wskazuje zakamuflowane plany utrzymania węglowego status quo w polskiej energetyce. Udział tego surowca w prezentowanej prognozie miksu energetycznego miałby co prawda zmniejszyć się w ciągu dekady z 77% do 60%, jednak po uwzględnieniu zakładanego w KPEiK wzrostu zapotrzebowania na energię i jej produkcji, wolumen energii (TWh) uzyskiwanej z węgla byłby po 10 latach podobny, do obecnego.

Jak zaznacza PZS, Polska wyróżnia się wyższym niż w innych europejskich krajach wzrostem zapotrzebowania na energię. Oznacza to, że strategicznym celem kraju powinno być przede wszystkim inwestowanie w poprawę efektywności wykorzystania energii we wszystkich sektorach. Tymczasem obecny projekt KPEiK traktuje tę kwestię bardzo ogólnikowo, ograniczając się do bardzo mało ambitnych zobowiązań np. poprawy efektywności energetycznej w gospodarce o 23%, wobec unijnego celu na poziomie 32,5%.

– To poważna wada polskiego projektu. Biorąc pod uwagę wysoką emisyjność polskiej gospodarki, rosnące koszty energii i kłopoty ze smogiem, w planie na najbliższe dziesięć lat należy przede wszystkim pochylić się nad oszczędnościami energii. W końcu najtańsza energia to ta, której nie zużyjemy – wskazuje Izabela Zygmunt, ekspertka z PZS.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PZS

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny