Kotłownia na biomasę

Kotłownia na biomasę z unijnym wsparciem

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ) poinformował, że Borne Sulinowo otrzyma prawie 5 mln zł unijnego wsparcia.

Dotację z UMWZ, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Bornego Sulinowa (PUK) przeznaczy na pokrycie kosztów budowy nowej kotłowni miejskiej na biomasę.

Kotłownia na biomasę z unijnym wsparciem pozwolić ograniczyć emisje

Dofinansowanie gwarantuje porozumienie podpisane kilka dni temu przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza, wicemarszałka Jarosława Rzepę oraz prezesa PUK Piotra Kujawę.

Jak podaje UMWZ, inwestycja warta jest ponad 13 mln zł, a prace budowlane mają ruszyć w lipcu br. Unijne wsparcie w wysokości prawie 5 mln zł ma ułatwić powstanie proekologicznej infrastruktury. Jej działanie polegać będzie na produkcji energii cieplnej w kotle energetycznym opalanym biomasą oraz dystrybucji za pomocą istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej.

Urząd marszałkowski zaznacza, że wybrane rozwiązanie promuje na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie spełniające wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm ochrony środowiska. Ponadto nowy system ogrzewania ograniczy emisję pyłów do atmosfery i ułatwi dostęp mieszkańcom do usług ciepłowniczych.

Zakończenie inwestycji przewidziano na maj 2019 r.

Projekt „Budowa kotłowni miejskiej zasilanej biomasą wraz z przyłączeniem do sieci w Bornem Sulinowie” wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.10 „Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych”.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWZ

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama