kotłownia na biomasę

Kotłownia miejska na biomasę ze wsparciem NFOŚiGW

Ponad 14 mln zł preferencyjnej pożyczki ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pozwoli na wybudowanie nowego obiektu, jakim będzie kotłownia miejska na biomasę w Bornem Sulinowie w woj. zachodniopomorskim. Zakład będzie wytwarzał energię cieplną ze źródeł odnawialnych (OZE), a konkretnie z biomasy.

W Bornem Sulinowie powstanie kotłownia miejska na biomasę

Dofinansowany projekt pn. „Budowa kotłowni miejskiej zasilanej biomasą wraz z przyłączeniem do sieci” ma być zrealizowany do końca bieżącego roku. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie niemal 23,4 mln zł, a udzielenie na ten cel niskooprocentowanej pożyczki (w kwocie niemal 14,2 mln zł) potwierdziła umowa podpisana przez Artura Michalskiego, wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Piotra Kujawę, prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie (PUK).

Głównym celem beneficjenta przy realizacji inwestycji jest zwiększenie produkcji energii z biomasy w gminie Borne Sulinowo, dla której PUK wytwarza i dystrybuuje ciepło. Jak podaje NFOŚiGW, kotłownia ma funkcjonować jako podstawowe źródło energii cieplnej. W ramach inwestycji przewidziano budowę dwóch kotłów o mocach 1,1 MW i 3 MW, ekonomizera kondensacyjnego i automatycznego podajnika, a także magazynu na zrębki oraz pomieszczeń socjalnych. Zaplanowano także konstrukcję komina o wysokości 30 m i montaż przyłączy o długości 950 m.

Obecnie lokalny system ciepłowniczy w Bornem Sulinowie składa się z kotłowni wyposażonej w urządzenia o łącznej mocy 12,6 MW, w ramach której pracują trzy kotły na biomasę oraz dwa kotły na olej opałowy. Uruchomienie nowej instalacji ma skutkować zdolnością wytwarzania dodatkowej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych na poziomie 4,90 MWt. Jednym z efektów ekologicznych będzie zmniejszenie emisji CO2 o 6044,35 Mg/rok.

Program „Ciepłownictwo powiatowe”

Program priorytetowy NFOŚiGW „Ciepłownictwo powiatowe” jest adresowany do spółek kapitałowych, które produkują energię cieplną na cele komunalno-bytowe, a udział jednostki samorządu terytorialnego w kapitale zakładowym tych spółek jest nie mniejszy niż 70%. Jednocześnie całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego, w ramach którego prowadzona jest działalność, powinna wynosić nie więcej niż 50 MW. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Dofinansowania w ramach tego programu są udzielane w postaci dotacji albo pożyczki. Nabór wniosków ma trwać do 20 grudnia br.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW

partner merytoryczny

 

reklama