Kontrole mikroinstalacji i magazynów energii

TAURON Dystrybucja rozpoczął kolejną rundę kontroli prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Jak zaznaczyła firma, celem tych działań jest poprawa współpracy tych systemów z siecią elektroenergetyczną. Tegoroczne inspekcje uwzględniają także magazyny energii. W sumie firma planuje przeprowadzenie ponad 1600 kontroli mikroinstalacji pracujących w sieci dystrybucyjnej koncernu.

Kontrole mikroinstalacji i magazynów energii. Cel: poprawa sprawności i elastyczności sieci

– Kontrole mikroinstalacji i magazynów energii to tylko jedno z narzędzi, jakie firma wykorzystuje, aby poprawić sprawność i elastyczność sieci. Uzupełniają one wiele innych przedsięwzięć technicznych, inwestycyjnych i serwisowych – zaznaczył Marcin Marzyński, wiceprezes Zarządu TAURON Dystrybucji ds. klienta. – Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i równego dostępu do sieci elektroenergetycznej dla wszystkich naszych klientów – dodał.

Inspekcje przeprowadzone w ubiegłym roku na terenie sześciu oddziałów firmy wykazały wiele nieprawidłowości – zaznaczył koncern. Kontrolerzy TAURON Dystrybucji wykryli, że w ponad 50% przypadków moc w sprawdzanych instalacjach była przekroczona. W 50 przypadkach stwierdzili również przekroczenie napięcia. Inne nieprawidłowości to nielegalne zmiany na układach pomiarowo-rozliczeniowych, a więc zmiany zabezpieczenia przedlicznikowego, oraz rozplombowanie układu pomiarowego. Dlatego też prowadzone w tym roku kontrole zostały rozszerzone na cały obszar działania firmy.

Nowością w tegorocznych kontrolach mikroinstalacji są magazyny energii, których przybywa w szybkim tempie. Obecnie w sieci TAURON Dystrybucji pracuje już ponad sześć tysięcy takich urządzeń – najwięcej w Małopolsce i na Śląsku.

– Celem inspekcji magazynów ma być przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pracy na sieci pracownikom firmy. Chcemy uniknąć powtarzania się sytuacji, kiedy podczas pracy elektromonterów na sieci pojawia się napięcie spowodowane pracą magazynów, nieposiadających odpowiednich zabezpieczeń ponadnapięciowych – podkreślił Marcin Marzyński.

Kontrole magazynów, z uwagi na swój pilotażowy charakter, nie będą poprzedzone wysyłką pism do klientów. Obejmą losowo wytypowanych właścicieli magazynów energii i będą stanowić 10% wszystkich inspekcji – zapowiedział TAURON.

Bezpieczne kontrole mikroinstalacji dzięki dronom

W tym roku do kontroli mikroinstalacji fotowoltaicznych firma wprowadziła nową technologię – drony. Urządzenia wykorzystywane są wyłącznie do celów fotograficznych, a wykrycie punktów do kontroli opiera się na danych pomiarowych. Kontrolujący każdorazowo informują klientów o wykorzystaniu drona do wykonania zdjęć jedynie instalacji fotowoltaicznej. Dopiero później dron wykonuje lot nad dachem posesji, fotografując mikroinstalację.

Dzięki tej metodzie kontrola mikroinstalacji staje się bardziej efektywna i bezpieczna. Energetycy nie muszą już wchodzić na drabiny czy korzystać z podnośników, co zmniejsza ryzyko wypadków. Drony pozwalają na dokładne dokumentowanie stanu technicznego instalacji oraz szybkie wykrycie ewentualnych problemów – wskazała firma.

Nieprawidłowości w mikroinstalacjach

W ramach pierwszego etapu kontroli TAURON Dystrybucja wysłała pisma do klientów, u których wcześniej, w oparciu o posiadane dane pomiarowe, wykryła nieprawidłowości w działaniu mikroinstalacji. TAURON wskazał wówczas sposoby poprawy pracy mikroinstalacji. W ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało prawie 60% klientów, którzy zaktualizowali dane w zgłoszeniach mikroinstalacji.

W drugim etapie energetycy sprawdzają poprawność mikroinstalacji przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucji pod trzema względami: przekroczeń mocy zainstalowanej, przekroczeń napięcia przy równoczesnym generowaniu energii elektrycznej oraz wprowadzania energii do sieci bez zawartej umowy. Jest to niezwykle ważne, ponieważ instalacje o zawyżonych parametrach lub generujące energię niezgodnie z umową, mogą powodować wyłączenia falowników u pozostałych prosumentów. Co więcej, stwarzają też zagrożenie dla wszystkich mikroinstalacji oraz urządzeń zasilanych z danego obwodu – zaznaczył TAURON.

Już wiadomo, że skala stwierdzonych tylko w tym roku nieprawidłowości jest dość duża. Mowa o ponad 3 tys. przypadków przekroczenia mocy i ponad 13 tys. instalacji, w których firma wykryła przekroczenie napięcia.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu