Konsultacje nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach

Konsultacje nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Ministerstwo Energii (ME) zaprasza do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Konsultacje społeczne oraz uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw rozpoczęły się 4 kwietnia br.

Konsultacje nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – resort czeka na uwagi

Jak zaznacza resort energii, projekt nowelizacji ustawy wprowadza m.in. regulacje dotyczące poziomów Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) do 2024 r. włącznie. Przyjęte w tym zakresie rozwiązania mają uwzględniać zarówno aktualną sytuację w zakresie zdolności wytwórczych biokomponentów, jak również możliwości podmiotów realizujących NCW – wskazuje ME.

Według ME projekt ustawy zawierać ma także propozycje rozwiązań w zakresie obowiązku stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych (tzw. obligatoryjny blending) na kolejne lata. Proponowane zmiany ustawy mają także zmodyfikować regulacje dotyczące Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Zmiany obejmują także przepisy wykonawcze, które umożliwiają wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji NCW od 2020 r. Poddany pod konsultacje projekt obejmuje także przepisy regulujące obowiązek oznakowania dystrybutorów do paliw ciekłych.

Na uwagi ministerstwo czekać będzie do 18 kwietnia br.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny