Kompleksowe analizy

Politechnika Białostocka przeprowadzi badania nad wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, produkcją biogazu i biopaliw. Projekt zyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
 
W ramach tego przedsięwzięcia uczelnia wybuduje i wyposaży laboratorium, w którym będzie prowadziła badania nad energią odnawialną. Postawi też biogazownię, a także magazyn paliw i biopaliw. Wszystko po to, by opracować kompleksowe analizy związanych z efektywnością energetyczną obiektów, zastosowaniem energii ze źródeł odnawialnych, produkcją biogazu i biopaliwa.
 
W wyniku realizacji zadania będzie możliwe zaprezentowanie technologicznych i organizacyjnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii, które będą dopasowane do wymagań regionalnych i których zastosowanie przyniesie największe korzyści z punktu widzenia zarówno ekonomii, jak i środowiska.
 
Koszt tej inwestycji wynosi 18,5 mln zł, z czego dotacja stanowi 15 mln zł. Finał projektu przewidziano na maj 2015 r.
 
Na podstawie: www.wrotapodlasia.pl

Partner Portalu

Partner Portalu