Kompleksowa termomodernizacja budynków

Kompleksowa termomodernizacja budynków

12 budynków mieszkalnych, będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie poddanych zostanie kompleksowej termomodernizacji – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Spółdzielnia otrzymała prawie 2,5 mln zł unijnego dofinansowania na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE jako element poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym” . We wtorek (2 maca br.) w urzędzie marszałkowskim umowę o dofinansowanie podpisali Andrzej Bętkowski, marszałek województwa, Piotr Gierach, prezes Zarządu spółdzielni i Piotr Kwitek, członek Zarządu Spółdzielni.

Kompleksowa termomodernizacja budynków

Jak podaje UMWŚ, koszt całkowity projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE jako element poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”, to 4,425 mln zł, zaś wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (UE) zamyka się w kwocie 2,493 mln zł.

Cieszę się, że Ożarów będzie kolejnym miejscem, które poprzez modernizację i termomodernizację w sektorze mieszkaniowym przyczyni się do obniżenia emisji substancji szkodliwych do powietrza, wpisując się tym samym w działania służące ekologii. To istotne, szczególnie w kontekście ważnego, również w rozpoczynającej się perspektywie unijnej, celu jakim jest przyjazny dla środowiska i czysty region – powiedział marszałek Bętkowski.

Kompleksowa termomodernizacja budynków

Projekt obejmuje działania inwestycyjne, polegające na kompleksowej termomodernizacji części wspólnych 12 budynków wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE). W ramach projektu wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana okien (klatki schodowej i piwnic) i drzwi zewnętrznych, montaż nawiewników okiennych, a także modernizacja (płukanie instalacji) systemu c.o.

Termomodernizacja budynków ożarowskiej spółdzielni pozwoli ograniczyć straty ciepła, zaoszczędzić na kosztach ogrzewania i podniesie komfort życia mieszkańców.

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE jako element poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym” realizowany będzie w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – wskazuje UMWŚ.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWŚ

 

reklama