Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wodzisław

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wodzisław otrzymała prawie 3,4 mln zł unijnego dofinansowania – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego – LED-y zamiast opraw sodowych i rtęciowych

W ramach dofinansowanego projektu stare i nieproekologiczne lampy sodowe i rtęciowe zostaną zastąpione oszczędnymi oprawami typu LED, zmniejszającymi zapotrzebowanie energetyczne oraz redukującymi emisję gazów cieplarnianych do powietrza.

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, Marek Bogusławski, wicemarszałek i Wodzisław Dominik Łukasik, wójt gminy podpisali 29 września br. umowę na unijne dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław”.

Projekt o całkowitej wartości 3 mln 988 tys. zł otrzymał 3 mln 390 tys. zł dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – zaznaczył marszałek Bętkowski i dodał: – Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego obejmującego 1774 sztuk lamp oświetleniowych na terenie 34 miejscowości gminy Wodzisław.

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego – same korzyści

Zadaniem wicemarszałka Marka Bogusławskiego – realizacja tego projektu przyniesie same korzyści: dla środowiska, gminnego budżetu i co najważniejsze dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wodzisław.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. UMWŚ

reklama