Kompleksowa modernizacja

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku B Instytutu Matki i Dziecka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże ponad 12,7 mln zł na głębokie działania termomodernizacyjne. Będzie to kompleksowa modernizacja energetyczna budynku B Instytutu Matki i Dziecka (IMiD). Szacunkowy całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie niespełna 15,15 mln zł. Dofinansowanie NFOŚiGW sięgnie nieco ponad 12,74 mln zł.

Cel, jaki ma głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna, to zmniejszenie emisji CO2 i zapotrzebowania na energię pierwotną – stwierdził Fundusz. – Dzisiejsze dofinansowanie jest niezwykle ważne. Służy kobietom, dzieciom, młodzieży. Inwestycja zmieni zarówno warunki leczenia pacjentów, jak i pracy lekarzy i całej kadry Instytutu Matki i Dziecka. Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na ochronę środowiska, przyniesie oszczędności, które pozwolą na wprowadzanie nowoczesnego energochłonnego sprzętu. Instytut jest jednym z wielu szpitali dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – powiedziała Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu RP.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku B – co obejmą prace?

Termomodernizacja przewiduje prace związane m.in. z ociepleniem ścian zewnętrznychwymianą dachu z ociepleniem wełną mineralną oraz wymianą stolarki okiennej. Zmodernizowany zostanie system ciepłej wody użytkowej. Zostanie wymieniony węzeł cieplny c.o. i zamontowany zestaw pomp GHP. Inwestycja przewiduje zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Zaplanowano modernizację systemu wentylacji oraz rozbudowę systemu BMS. Efekt rzeczowy zostanie osiągnięty do 31 grudnia 2023 r. – zapowiedział NFOŚiGW.

– Z punktu widzenia środowiskowego szpitale są centrami, które naturalnie muszą wykorzystywać dużo energii. Najlepiej „zielonej” i jak najtańszej, by działać stabilnie w każdych warunkach, a jednocześnie w sposób przyjazny dla okolicy. Dążąc do poprawy efektywności energetycznej, możemy osiągnąć kilka celów. Poprzez termomodernizację budynek Instytutu Matki i Dziecka obok regularnych oszczędności energetycznych zyska także poprawę warunków opieki nad pacjentami. Szpital będzie mógł liczyć na obniżenie opłat za korzystanie z energii. A wykonywanie czynności służbowych w budynkach poddanych modernizacji będzie bardziej komfortowe i bezpieczne dla pracowników szpitala. Zredukujemy koszty energii, co oznacza więcej środków, które placówka może przeznaczyć na inne niezbędne cele – powiedział Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW.

Jakie będą jej korzyści?

Jak uważa NFOŚiGW, dzięki przedsięwzięciu zużycie energii pierwotnej zostanie zmniejszone o ponad 2 mln kWh w skali roku. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie niemal 439 MWh rocznie, a cieplnej niemal 2699 GJ w skali roku. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to nieco ponad 599 tony rocznie. Instytut przewiduje osiągnięcie efektu proekologicznego do końca br.

 Instytut Matki i Dziecka ma ponad 100-letnią tradycję. W związku z tym niezbędna jest modernizacja budynków. Po pierwsze, by nie ponosić wysokich kosztów za ogrzewanie oraz energię elektryczną. Ale również po to, by nie produkować nadmiaru dwutlenku węgla i wielu innych szkodliwych dla atmosfery substancji – mówi Tomasz Maciejewski, dyrektor naczelny IMiD.

Umowa została podpisana 6 października 2023 r. w siedzibie NFOŚiGW. Podpisali ją Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, oraz Tomasz Maciejewski, dyrektor naczelny IMiD. Na uroczystości obecna była również Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu RP.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu