Kolektory w Białymstoku

Kolektory w Białymstoku dla mieszkańców

Mieszkańcy Białegostoku mogą już korzystać z kolektorów słonecznych zainstalowanych w prywatnych domach – poinformował Urząd Miejski w Białymstoku (UM). Magistrat dodaje, że 225 takich instalacji wykonano w ramach zadania pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”. Jednocześnie miejscy urzędnicy zwracają uwagę, że w trakcie realizacji jest druga część zadania, czyli montaż w gospodarstwach domowych 225 niskoemisyjnych pieców.

Kolektory w Białymstoku w walce o lepszą jakość powietrza

Zależy nam na tym, aby jakość powietrza w naszym mieście była jak najlepsza, dlatego wspomagamy mieszkańców w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń do atmosfery poprzez umożliwienie dofinansowania wymiany instalacji grzewczych – powiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta.

225 instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych w indywidualnych gospodarstwach domowych położonych na terenie Białegostoku pomoże ograniczyć emisję do atmosfery dwutlenku węgla oraz pyłów. Roczne ograniczenie emisji CO2 ma wynieść prawie 652,4 tys. kg, a pyłów PM10 prawie 1,6 tys. kg.

Jak zaznacza UM, w ramach inwestycji najpierw przeprowadzona została weryfikacja techniczna i wykonano dokumentację projektową. Następnie dostarczone zostały instalacje kolektorów słonecznych o różnych mocach i zasobnikach, a w dalszej kolejności wykonano roboty montażowe i instalatorskie. Projekt objął także prace organizacyjno-szkoleniowe, gwarancje i serwisy.

Białostocki magistrat wylicza, że wykonano 54 instalacje po dwie sztuki kolektorów słonecznych płaskich, gdzie pojemność zasobnika wyniosła 250 l. 159 instalacji obejmowało po trzy kolektory słoneczne płaskie, a pojemność zasobnika sięgnęła 300 l. projekt objął także 12 instalacji po cztery kolektory płaskie z pojemnością zasobnika 400 l. Moc kolektorów to 1036,22 kW, a w ciągu roku instalacje solarne wytworzą 1923,87 kWh energii. Koszt tej inwestycji to ponad 2,7 mln zł netto. Białostoczanie otrzymali dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych – dodaje UM.

Nie tylko kolektory w Białymstoku

Przedsięwzięcie przeprowadzono w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku cz. I: Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na terenie Miasta Białystok”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Druga część projektu – jak wskazuje UM – obejmuje dostawę i montaż nowych, niskoemisyjnych pieców w 225 gospodarstwach domowych na terenie miasta. To zadanie jest w trakcie realizacji.

Całkowita wartość tego projektu to prawie 8,8 mln zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej – ok. 7 mln zł. Wkład własny mieszkańca wyniesie 15% kosztów instalacji nowego pieca lub kolektora. Projekt jest realizowany w latach 2017-2020.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. UM w Białymstoku