Kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła

Kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła z dofinansowaniem

Do końca 2019 r. na terenie gminy Myszyniec zamontowane zostaną systemy odnawialnych źródeł energii (OZE) – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

W ramach dofinansowanego projektu zainstalowane będą kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła.

Kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła w gminie Myszyniec

Na realizacji przedsięwzięcia przewidującego wykorzystanie OZE, skorzystają mieszkańcy, a także pracownicy i użytkownicy budynków użyteczności publicznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma blisko 9,5 mln zł dofinansowania. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO).

Umowę w tej sprawie podpisali członkinie zarządu województwa mazowieckiego – Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Abramczyk, burmistrz gminy Myszyniec i Agata Anna Kobus, skarbnik gminy.

Urząd marszałkowski podkreśla, że niezwykle ważnym kierunkiem rozwoju województwa mazowieckiego jest dbanie o wzrost efektywności energetycznej, czyli oszczędzanie energii i większe wykorzystanie źródeł odnawialnych. Efektem inwestowania w OZE jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Dzięki funduszom europejskim w gminie Myszyniec zainstalowane zostaną 502 kolektory słoneczne. Ponadto wykonany zostanie montaż 260 paneli fotowoltaicznych. Zestawy będą montowane na dachach i elewacjach budynków mieszkalnych lub jako konstrukcje wolnostojące. Z proekologicznych rozwiązań skorzysta także siedem budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Myszyniec. Będą to Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku, budynki Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym, szkół w Zalesiu, w Wydmusach, w Wolkowych, Urzędu Miejskiego w Myszyńcu i Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z powiatem ostrołęckim, Związkiem Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, Parafią Rzymskokatolicką pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wydmusach.

Na budynkach Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu, remizy OSP w Wydmusach oraz plebanii przy parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne, które będą wykorzystywały energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej – tłumaczy UMWM.
Projekt zakłada również działania edukacyjne. Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” przeprowadzi szkolenia dla mieszkańców gminy Myszyniec z zakresu OZE.

Całkowita wartość projektu pt. „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” oszacowana została na ponad 13,1 mln zł.

Beneficjent – gmina Myszyniec – na realizację przedsięwzięcia pozyskała, z działania: 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE), dofinansowanie w kwocie niemal 9,5 mln zł.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. UMWM

partner merytoryczny