Ze źródeł odnawialnych

Kolejny zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

O tym, że firma z branży motoryzacyjnej (KIRCHHOFF Automotive), zdecydowała się na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE) dla wszystkich swoich zakładów produkcyjnych w Polsce poinformowała spółka Enea. Kontrakt na sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej w pełni z OZE należących do Grupy Enea obejmuje lata 2022-2023.

Zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – cieszy się rosnącym zainteresowaniem

W całej Europie widoczne jest rosnące zainteresowanie rozwiązaniami proekologicznymi, szczególnie wśród coraz bardziej świadomych wpływu na środowisko przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących ideę zrównoważonego rozwoju. Wiele z nich poszukuje rozwiązań o neutralnym wpływie na środowisko, także w zakresie energii elektrycznej, która jest niezbędna w procesie produkcji – podkreśla Enea.

Rozumiemy odpowiedzialność społeczną naszych klientów i chęć korzystania z zielonej energii. Jest to bliskie również naszej firmie i kierunku, w którym chcemy się rozwijać. Dlatego też Enea, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, nieustannie rozbudowuje portfolio produktów, uwzględniających indywidualne potrzeby. W ostatnim czasie odnotowujemy wzrost zainteresowania zakupem zielonej energii, którą jesteśmy gotowi zapewnić naszym klientom na konkurencyjnych warunkach – powiedział Tomasz Siwak, wiceprezes Enei ds. handlowych.

Zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych będzie potwierdzony certyfikatami

Enea sprzedaje energię elektryczną firmie KIRCHHOFF Automotive nieprzerwanie od 2016 r., a od 2022 r. zapewni energię pochodzącą wyłącznie z OZE. KIRCHOFF Automotive otrzyma od Enei dokumenty określające źródła dostarczonej energii elektrycznej, sporządzone przez właściwą instytucję certyfikującą. Potwierdzeniem źródła dostarczonej zielonej energii dla klienta będą gwarancje pochodzenia wydane przez Towarową Giełdę Energii. Jednocześnie Enea gwarantuje, że zielona energia dostarczona firmie z branży motoryzacyjnej w całości będzie pochodzić z jednostek wytwórczych OZE należących do Grupy Enea.

Firma KIRCHHOFF Automotive w Polsce ma trzy zakłady produkcyjne: w Mielcu, Gliwicach i Gnieźnie i jest partnerem rozwojowym przemysłu motoryzacyjnego w zakresie kompleksowych konstrukcji metalowych i hybrydowych przeznaczonych do surowych nadwozi i podwozi.

Zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych elementem strategii ograniczania emisji

Niemiecki koncern KIRCHHOFF Automotive, mający w Polsce trzy zakłady produkcyjne przyjął ostatnio strategię ograniczania śladu węglowego, która m.in. określa cel ograniczenia do roku 2030 własnych oraz związanych z używaną energią elektryczną emisji CO₂ o 75% w stosunku do roku 2019 – powiedział Janusz Soboń, Global Executive Vice President GRC & Business Development z KIRCHHOFF Automotive. − Polskie zakłady koncernu mają ambicję zrealizować ten cel szybciej i w tym czasie osiągnąć neutralność klimatyczną. Stąd duże zainteresowanie przedsiębiorstwa nawiązaniem współpracy w zakresie zakupu zielonej energii od poważnego partnera jakim jest Enea. Dzięki umowie zawartej pomiędzy KIRCHHOFF Automotive a Eneą na zakup „zielonej energii” w realny sposób zbliżamy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej – dodał Janusz Soboń.

Jest to kolejna umowa Enei na sprzedaż energii w pełni pochodzącej ze źródeł OZE. Kilka tygodni temu spółka wygrała przetarg na dostawę energii elektrycznej z odnawialnych źródeł dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego. Enea podpisała umowę na dostarczenie prawie 424 GWh energii elektrycznej dla 381 podmiotów z Krakowa – dodaje przedsiębiorstwo energetyczne.

Na podstawie media.enea.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny