Kolejne projekty wierceń geotermalnych

Kolejne projekty wierceń geotermalnych z dofinansowaniem

Kolejne projekty wierceń geotermalnych uzyskały 100% dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wód termalnych poszukają Smyków (woj. świętokrzyskie) i Dębno (woj. Zachodniopomorskie), a jak podaje Fundusz prace badawczo-rozpoznawcze potrwają do końca 2023 r.

NFOŚiGW wesprze projekty wierceń geotermalnych w gminach Smyków i Debno

Przedsięwzięcia: „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana” i „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno” zostały łącznie dofinansowane kwotą ponad 22 mln zł. Jak zaznacza NFOŚiGW, dzięki przeprowadzeniu rozpoznania i analiz geologicznych wraz z dokumentacją hydrogeologiczną zostaną szczegółowo określone parametry wód termalnych, w tym ich temperatura, mineralizacja oraz wydajność poszczególnych, podziemnych zasobów wodnych.

Jak wskazuje NFOŚiGW, koszt przedsięwzięcia w Wólce Smolanej, czyli wykonania otworu Smyków GT-1 o głębokości 1220 m (+/-10%), w utworach Triasu dolnego wyniesie w całości 9,5 mln zł (przy takiej samej kwocie dotacji). Przewidziano następujące parametry wody termalnej: temperaturę wynoszącą ok. 35-45oC, wydajność na poziomie 30 m3/h i mineralizację sięgającą ok. 90 g/dm3.

Z kolei wykonanie odwiertu pionowego Dębno GT-1 o głębokości 1860 m poniżej poziomu terenu (+/-10%) dla rozpoznania wód termalnych na terenie Gminy Dębno wiąże się z kwotą 12,5 mln zł (zabezpieczy ją w całości udzielona dotacja – zaznacza NFOŚiGW). Parametry wody w pokładach Triasu środkowego (wapień muszlowy) mogą wynieść: temperatura – 60oC, wydajność – 50 m3/h, mineralizacja – 120-150 g/dm3. Natomiast w pokładach Jury dolnej prawdopodobnie sięgną: temperatura – 42oC, wydajność – 150 m3/h, a mineralizacja – 50 g/dm3.

Projekty wierceń geotermalnych – wsparcie z programu priorytetowego

Dotacje na projekty będą przekazane w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Stosowne umowy zostały podpisane przez Dominika Bąka, wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW oraz przedstawicieli beneficjentów: Jarosława Pawelca, wójta gminy Smyków i Grzegorza Kulbickiego, burmistrza gminy Dębno.

Wykonane w ramach przedsięwzięć odwierty rozpoznawczo-badawcze (w zależności od potencjału znalezionych zasobów wodnych i ich parametrów) mają w przyszłości stać się ujęciami eksploatacyjnymi wód termalnych, które m.in. będą zasilać w ciepło lokalne kompleksy energetyczne – zaznacza NFOŚiGW.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu