Termomodernizacja

Kolejne projekty termomodernizacyjne na Mazowszu

Ponad 2,6 mln zł z Unii Europejskiej zostanie skierowane na termomodernizację budynków w Opinogórze Górnej. Wsparta zostanie także poprawa efektywności energetycznej w trzech budynkach użyteczności publicznej w gminie Miastków Kościelny.

Natomiast do Sokołowa Podlaskiego trafi ponad 1,9 mln zł z UE na wykonanie termomodernizacji w sześciu placówkach oświatowych.

Termomodernizacja szkół i urzędu w Gminie Opinogóra Górna

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) niebawem do gminy Opinogóra Górna trafią środki unijne na termomodernizację trzech szkół oraz urzędu gminy. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 2,6 mln zł dofinansowania. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO). Całkowita wartość projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opinogóra Górna” wynieść ma ponad 3,8 mln zł.

W ramach inwestycji przewidziano remont i modernizację budynku opinogórskiego urzędu gminy oraz trzech placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej, Gminazjum z halą sportową i Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej.

We wszystkich budynkach ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, dachy i stropodachy. Zaplanowano także wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych oraz systemów wentylacji. Ponadto zamontowane zostaną instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) i systemy sterowania temperaturą ogrzewania. Oprócz tego we wszystkich obiektach będą zainstalowane zawory podpionowe i termostaty, a oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne.

Jak wskazuje UMWM, realizacja projektu ma się przyczynić do zwiększenia efektywności energetycznej budynków i do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do powietrza.

Termomodernizacja szkół i urzędu w Miastkowie Kościelnym

Dzięki wsparciu unijnemu termomodernizację przejdą budynki Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Urzędu Gminy Miastków Kościelny.

Prace budowlane w obydwu szkołach obejmą docieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymianę drewnianej stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Z kolei termomodernizacja urzędu gminy polegać będzie na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją budynku, w tym także kotłowni. Ocieplony zostanie również stropodach nad łącznikiem. W ramach inwestycji wymienione zostaną drzwi zewnętrzne i piec gazowy. Ponadto przewidziana jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Realizacja projektu ma przynieść oszczędności wynikające z ograniczenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Projekt pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach” zostanie dofinansowany kwotą nieco ponad 1 mln zł, przy całkowitej wartości określonej na niemal 1,3 mln zł.

Sokołów Podlaski stawia na niskoemisyjność

Szereg placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim, dzięki wsparciu unijnemu, przejdzie termomodernizację. Urząd marszałkowski informuje, że w ramach projektu w budynkach wykonane zostaną m.in.: docieplenia ścian zewnętrznych i stropów, wymiana stolarki, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zamontowane zostaną także nowe kotły grzewcze, grzejniki i termostaty.

Realizacja projektu skutkować ma m.in. zmniejszeniem rocznego zużycia energii pierwotnej i energii cieplnej oraz przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Projekt pt. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim” ma wartość niemal 2,8 mln zł, a wysokość jego dofinansowania to nieco ponad 1,9 mln zł.

Na podstawie www.mazovia.pl i www.mazovia.pl

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny