projekty OZE

Kolejne projekty OZE

Pod koniec grudnia podpisane zostały kolejne umowy o dofinansowanie realizacji projektów, dzięki którym wsparte podmioty będą mogły samodzielnie produkować energię elektryczną i cieplną ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz wykorzystywać ją na własny użytek.

Z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (RPO) skorzystają dwa przedsiębiorstwa i jedna gmina. Wartość tych inwestycji to 2,7 mln zł, a dofinansowanie wyniesie niemal 1,7 mln zł.

Podlaskie projekty OZE z dofinansowaniem

Projekt pt. „Zielona Energia – budowa instalacji do produkcji energii z OZE” o wartości niemal 482 tys. zł zyskał dofinansowanie w wysokości blisko 313,5 tys. zł. Beneficjentem jest Centrum Handlowo-Produkcyjne Walenty Szczuka. W ramach inwestycji instalacje fotowoltaiczne wraz z turbinami wiatrowymi o mocy 200 W zostaną zamontowane na dwóch obiektach należących do firmy, które znajdują się w Kleszczelach. Efektem przedsięwzięcia będzie m.in. zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa, a tym samym wzrost jego konkurencyjności. To także obniżenie emisji zanieczyszczeń.

Z kolei spółka cywilna Drobiszewska Barbara i Drobiszewski Ryszard pozyskała wsparcie na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku domu weselnego Kamienny Krąg w Rudnikach”. Wartość projektu oszacowano na 263 tys. zł, a wielkość wsparcia wyniesie 178,5 tys. zł. W ramach przedsięwzięcia na budynku domu weselnego powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,00 kWp.

Z kolei gmina Puńsk zrealizuje przedsięwzięcie pt. „Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk”. Projekt dofinansowany kwotą 326,5 tys. zł ma kosztować niemal 574 tys. zł. Projekt obejmie montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku hydroforni w Pełelach i hydroforni w Puńsku. Z kolei na budynku Domu Kultury Litewskiej w Puńsku zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Wyprodukowana w ten sposób energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne ww. obiektów.

Na podstawie www.wrotapodlasia.pl

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny