OZE dla rudzian

Kolejne instalacje OZE dla rudzian

Ruda Śląska stara się o kolejną dotację unijną dla mieszkańców, którzy chcą przejść na odnawialne źródła energii (OZE). Jak podał Urząd Miasta Ruda Śląska (U), wybrano firmę, która opracuje program funkcjonalno-użytkowy i analizę finansową dla III etapu projektu. Etap ten dotyczy 195 domów, których właściciele w ubiegłym roku złożyli wnioski o dotację.

OZE dla rudzian – wybrano wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego i analizy finansowej

Pod koniec ubiegłego roku UM ogłosił kolejny nabór wniosków na dofinansowanie montażu ekoinstalacji w budynkach jednorodzinnych. Do III już etapu zgłosiło się 195 mieszkańców. Największym zainteresowaniem cieszy się fotowoltaika, na instalację której wyraziło chęć 150 osób, a na montaż pomp ciepła zdecydowało się 20 osób. Z kolei zastosowanie solarów zadeklarowało 25 osób. Po wstępnej weryfikacji wniosków miasto wyłoniło firmę, która będzie przeprowadzała oględziny nieruchomości oraz przygotuje ranking nieruchomości i dokumenty do wniosku o dofinansowanie. Zajmie się tym firma ATsys.pl z Katowic. – Z każdym ze 195 wnioskodawców będą się kontaktować przedstawiciele tej firmy w celu analizy możliwości przeprowadzenia inwestycji na danej posesji. Będą określać m.in. moc i miejsce montażu instalacji – zaznaczył Krzysztof Mejer, zastępca prezydenta miasta.

Opracowanie takiego programu m.in. podniesie wartość wniosku, który miasto chce złożyć do urzędu marszałkowskiego o pozyskanie dotacji unijnej dla 195 budynków jednorodzinnych.

Przy okazji UM przypomina, że w pierwszym etapie unijnego projektu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska” zamontowano 51 urządzeń. II etap projektu obejmuje 172 gospodarstwa domowe. – Czekamy na weryfikację naszego wniosku przez urząd marszałkowski. Po otrzymaniu pozytywnej oceny miasto ogłosi przetarg na dostawę i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkańców oraz będzie zawierało umowy z mieszkańcami określające prawa i obowiązki stron umowy – wyjaśnia wiceprezydent Mejer.

OZE dla rudzian – korzyści dla mieszkańców

Najważniejszą korzyścią dla mieszkańców, którzy decydują się na udział w realizowanym przez miasto projekcie, są relatywnie niskie koszty, jakie będą musieli z tego tytułu ponieść. W praktyce mieszkaniec zapłaci jedynie 15% wartości netto całej instalacji. Do tego dojdzie wartość wynoszącego 8% podatku VAT za usługę montażu instalacji na dachu budynku mieszkalnego lub 23% VAT w przypadku instalacji na budynku gospodarczym lub na gruncie. – Pozostałe koszty pokrywamy z dofinansowania, które pozyskujemy na poszczególne etapy ze środków unijnych. Dodatkowo mieszkańcy odciążeni zostają od załatwiania spraw związanych z procedurami przygotowania projektu takiej inwestycji, bo te bierze na siebie miasto – informuje wiceprezydent Mejer. Co ważne, prace w budynkach mieszkańców realizuje firma wyłoniona w drodze przetargu przez magistrat.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)