dofinansowanie na OZE

Kolejne dofinansowanie na OZE

Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał kolejne umowy na dofinansowanie projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE).

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), pieniądze na montaż instalacji OZE przyznane zostały w ramach konkursu z działania „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe”.

W Świętokrzyskiem kolejne dofinansowanie na OZE

Dzięki wsparciu, na prywatnych domach mieszkańców, którzy wcześniej zgłaszali swój akces do takiego przedsięwzięcia, gmin Połaniec, Oleśnica i Łubnice, a także w Klimontowej, Baćkowicach i Ruszkowej (gm. Sadowie) pojawią się instalacje OZE.

Urząd marszałkowski podkreśla, że na tzw. parasolówki Samorząd Województwa przekazał ponad 60 mln zł. Skorzystają z nich mieszkańcy 48 gmin w regionie. W ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia mogły ubiegać się o wsparcie na projekty związane z zakupem urządzeń czy budową infrastruktury służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej, geotermalnej oraz aerotermalnej.

Na podstawie www.sejmik.kielce.pl

fot. UMWŚ

reklama