kocioł na biomasę

Kocioł na biomasę w Ełku

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku (PEC) zakończyło pierwszy etap rozbudowy ciepłowni o nowy – jak zaznacza Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (UMWW-M) – najnowocześniejszy w Polsce kondensacyjny i bezdymowy kocioł na biomasę.

Efektem inwestycji ma być zmniejszenie spalania węgla kamiennego o 25%. Taka sama ma być wielkość ograniczenia emisji do atmosfery dwutlenku węgla i tlenków siarki.

Kocioł na biomasę działa w ełckim PEC-u

Przedsięwzięcie polegało na budowie, obok istniejących kotłów węglowych, kolejnego, czwartego kotła, który opalany jest biomasą – zrębkami drewna leśnego. Jest to drewno odpadowe pozyskiwane przy wyrębie drzew, które nie nadaje się do wykorzystania przemysłowego – dodaje UMWW-M.
Nowy kocioł pracować będzie nie tylko w okresie grzewczym, lecz przez cały rok, z krótkimi przerwami na przeglądy, konserwacje i czyszczenie.

Pomimo stosunkowo małej mocy 5MW kocioł wytworzyć ma ok. 25% całej ilości ciepła powstającego w ełckim PEC-u. Poza sezonem grzewczym (odwiosny do jesieni) będzie jedynym źródłem ciepła i w tym okresie nie będą spalane paliwa kopalne – węgiel. Jak podaje UMWW-M, kocioł pracuje pełną mocą spalając ok. 50 ton zrębków drewnianych na dobę.

Jak podaje UMWW-M, łączny koszt inwestycji wynosi nieco ponad 8 mln zł netto. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Unię Europejską, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kwotą ponad 3 mln zł netto. W montażu finansowym uwzględniona została także pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 2 mln zł. Ponadto inwestycja została wykonana dzięki wkładowi własnemu w wysokości ok. 3 mln zł.

Na podstawie warmia.mazury.pl

fot. UMWW-M

Tagi

partner merytoryczny