Klaster energii i wodoru powstanie w Rudzie Śląskiej

Władze Rudy Śląskiej zainicjowały powstanie klastra. Będzie to klaster energii i wodoru. W przedsięwzięciu oprócz miasta weźmie udział pięć spółek działających na terenie miasta. Do głównych zadań klastra będzie należało wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią oraz budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Wśród tych zadań będzie też zwiększenie efektywności energetycznej. Urząd Miasta Ruda Śląska (UM) wyliczył tu również wspieranie rozwiązań służących zapobieganiu lub ograniczaniu emisji zanieczyszczeń związanych z wytwarzaniem energii.

Klaster energii i wodoru – podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy

29 listopada br. w magistracie podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach klastra energii i wodoru. Sygnatariuszami porozumienia oprócz miasta były Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W tym gronie znalazły się również spółki Aquadrom, Weglokoks Energia oraz PreZero Service Południe.

– Klaster przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, dając realną szansę na obniżenie kosztów związanych z zakupem energii. To niezwykle ważne w kontekście wysokich cen rynkowych, z którymi musimy się mierzyć, planując bieżące wydatki – powiedział Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

Produkcja energii i jej magazynowanie

W ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej, w imieniu miasta, pozyskało grant w wysokości 60 tys. euro. Środki te mają być przeznaczone na opracowanie koncepcji inwestycyjnej, pozwalającej m.in. na wykorzystanie istniejącej infrastruktury pogórniczej do produkcji energii z odnawialnych źródeł i jej magazynowanie.

– Rozważamy możliwość magazynowania energii w postaci wodoru oraz przy wykorzystaniu magazynów grawitacyjnych energii. W pierwszej fazie projektu planuje się wykorzystanie zmagazynowanej energii do bilansowania zapotrzebowania na energię wśród członków klastra – dodał Piotr Stangrett, dyrektor ekonomiczno-finansowy, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

O kierunkach działań klastra decydować będzie Rada Klastra. W jej skład wejdą przedstawiciele poszczególnych podmiotów, a koordynatorem zadań będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Ruda Śląska

Partner Portalu

Partner Portalu