Klaster energetyczny w gminie Morąg

25 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Morągu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na utworzenie klastra energii. Umowę podpisali przedstawiciele Gminy Morąg, a także firm Paged Morąg oraz Paged Energy. Klaster energetyczny w gminie Morąg ma na celu realizację inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) na terenie Morąga i okolic. Ma też zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu, poprawić stan środowiska przyrodniczego, a także podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców. Jak przekazano w informacji prasowej, działanie ma też pozytywnie wpłynąć na rozwój lokalnej gospodarki.

Klaster energetyczny w gminie Morąg – kto będzie koordynatorem

Podpisanie umowy jest wynikiem współpracy. Chodzi o kooperację pomiędzy Gminą Morąg, Paged Morąg (lokalnym przedsiębiorstwem zainteresowanym inwestycjami w OZE) oraz firmą Paged Energy. Ta ostatnia ma pełnić rolę koordynatora klastra energetycznego. W ramach tej inicjatywy energia pochodząca z OZE będzie wykorzystywana lokalnie, przyczyniając się do poprawy środowiska przyrodniczego. Ma też zwiększyć konkurencyjność lokalnej gospodarki. Konstrukcja prawna klastra energetycznego narzuca ramy w zarządzaniu energią, ograniczając jego zasięg do obszaru powiatu.

Głównym koordynatorem klastra jest firma Paged Energy. Jej zadania obejmują koordynację działań i prac wewnątrz klastra, obrót energią wewnątrz klastra i magazynowanie energii. Do jej zadań należy również pośrednictwo w rozliczeniach między wytwórcami a odbiorcami energii i reprezentowanie interesów klastra na zewnątrz. Spółka będzie też odpowiedzialna za rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami klastra. Firma Paged Morąg będzie współpracować z Paged Energy przy budowie farm fotowoltaicznych i innych źródeł odnawialnej energii.

Dbanie o lokalne bezpieczeństwo energetyczne

– Klastry energetyczne to lokalne społeczności energetyczne, w ramach, których zarówno źródła wytwórcze, jak i odbiorcy znajdują się na obszarze jednej lub kilku sąsiadujących gmin. Zadaniem klastrów jest zadbanie o lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Zapewnienie dostępu do „zielonej” energii przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego i mieszkańcom. Wskutek korzystania ze źródeł energii odnawialnej powodują one poprawę lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki – podkreślił Piotr Michał Kosmęda, prezes Zarządu Paged Energy.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Grupa Paged

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny