klaster energetyczny

Klaster energetyczny w Pile

11 września w Urzędzie Miasta Piły podpisane zostało porozumienie o zawiązaniu Pilskiego Klastra Energetycznego – poinformował magistrat.

Celem Klastra ma być stworzenie samowystarczalnej energetycznie Gminy. Jak zauważa pilski magistrat, osiągniecie samowystarczalności energetycznej ma być możliwe poprzez rozbudowę wewnętrznych źródeł energii.

Pięć podmiotów – jeden klaster energetyczny

Oprócz Miasta w powołaniu Klastra do życia uczestniczyły jeszcze cztery podmioty z siedzibami w Pile. Są to: Spółka GWDA, Spółka Miejska Energetyka Cieplna Piła, Spółka Fotowoltaika Piła oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.

Partnerzy Klastra w ramach podpisanego porozumienia zobowiązali się do współpracy w zakresie transferu wiedzy oraz wdrażania innowacyjnych i przyjaznych środowisku technologii. Działania te mają się przełożyć na wzmocnienie konkurencyjności podmiotów tworzących klaster w zakresie związanym z branżą energetyczną, ze szczególnym naciskiem na pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych.

Powołanie Klastra ma też umożliwić m.in. ubieganie się przez Spółkę Fotowoltaika Piła o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW. Jak zazna za magistrat, w przypadku uzyskania dofinansowania w Pile powstałaby jedna z największych tego typu instalacji w naszym kraju.

Na podstawie www.pila.pl

fot. UM Piła