Kierunek na słońce

Władze Reska stawiają na prośrodowiskowe i oszczędne rozwiązania. W siedmiu gminnych budynkach do końca marca 2015 r. mają zostać zamontowane ogniwa fotowoltaiczne. Blisko 75% kosztów tej inwestycji pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
resko
Uroczyste podpisanie umowy dotacyjnej odbyło się 3 listopada br. w Resku.
Instalacja ogniw fotowoltaicznych zostanie wykorzystana do zasilania w elektryczność siedmiu gminnych budynków użyteczności publicznej: Urzędu Miejskiego, Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum, Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej w Resku, Szkoły Podstawowej w Starogardzie oraz Przedszkola Miejskiego.
 
Montaż urządzeń ma przyczynić się m.in. do zmniejszenia ilości szkodliwych substancji emitowanych do środowiska oraz redukcji kosztów utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej.
 
Koszt projektu to niemal 2,7 mln zł, z czego unijne dofinansowanie stanowi 2 mln zł.
 
Na podstawie: www.wzp.pl

Partner Portalu

Partner Portalu