Paliwem będzie luźna słoma

Jest inżynier kontraktu, a paliwem będzie luźna słoma

17 września br. spółka OPEC-INEKO, z Grupy OPEC GRUDZIĄDZ, podpisała umowę na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”. Jak zaznacza OPEC-INEKO, w instalacji paliwem będzie luźna słoma, a umowa została zawarta z firmą SAFEGE Oddział w Polsce

Nadzór nad inwestycją – powstanie jednostka kotłowa, dla której paliwem będzie luźna słoma

Według grudziądzkiego przedsiębiorstwa ciepłowniczego, specjaliści z SAFEGE będą sprawować nadzór nad przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji przetargowej, a także nad współpracą przy wyborze generalnego wykonawcy oraz nad budową kotła opalanego biomasą w postaci luźnej słomy.

Wykorzystywanie luźnej słomy pochodzącej z uprawy zbóż jest rozwiązaniem popularnym w wielu krajach, np. w Niemczech i Skandynawii – przekonuje OPEC-INEKO. Słoma będąca odpadem w produkcji rolnej, zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii (OZE). Grudziądz może stać się jednym z pierwszych miast w Polsce, które będzie mogło pochwalić się znaczącym udziałem proekologicznego ciepła i radykalnie zmniejszyć ilość spalanego paliwa kopalnego, jakim jest węgiel kamienny – podkreśla spółka z Grudziądza.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama