Dofinansowanie do budowy instalacji OZE

Jest dofinansowanie do budowy instalacji OZE

Dobrą wiadomość dla uczestników trzeciego etapu projektu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w mieście Ruda Śląska” przekazał Urząd Miasta Ruda Śląska (UM). Magistrat wskazuje, iż przedsięwzięcie zostanie dofinansowane z funduszy unijnych kwotą ponad 3,9 mln zł. Wcześniej rudzki wniosek znajdował się na liście rezerwowej.

Dofinansowanie do budowy instalacji OZE dla 171 budynków

Mieszkańcy zakwalifikowani do tego etapu z niecierpliwością czekali na decyzję o dofinansowaniu, umożliwiającą dalszą realizację projektu. Miło mi przekazać im tę informację – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent miasta i przypomina: – W ramach dwóch poprzednich etapów dofinansowanych zostało łącznie ponad 220 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Do trzeciego etapu projektu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w mieście Ruda Śląska” zakwalifikowano 171 budynków. – Koszty dla uczestników to jedynie 15% wartości netto całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8% podatku VAT za usługę jej montażu. Dodatkowo mieszkańcy odciążeni zostają od załatwiania spraw związanych z procedurami przygotowania projektu inwestycji, bo te bierze na siebie miasto, a prace realizuje firma wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – podkreśla Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta.

Dofinansowanie do budowy instalacji OZE – fotowoltaika, pompy ciepła i kolektory słoneczne ze wsparciem

Wśród 171 wniosków zakwalifikowanych do tego etapu, 142 dotyczą instalacji fotowoltaicznych, 15 pomp ciepła, a 14 instalacji solarnych. – W najbliższym czasie będziemy kontaktować się z wnioskodawcami w celu potwierdzenia przez nich uczestnictwa w projekcie. Następnie będziemy mogli rozpocząć przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – mówi Eugeniusz Malinowski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM.

Przy okazji magistrat przypomina, że w pierwszym etapie projektu w 2018 r. instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) zamontowano w 51 budynkach (31 fotowoltaicznych, 15 solarnych, pięć pomp ciepła), a drugim etapie w 2020 r. W 172 budynkach (134 fotowoltaiczne, 24 solarne i 14 pomp ciepła).

Pozyskane przez miasto dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej przyznane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – Uchwalone w ostatnich dniach przez zarząd województwa dofinansowanie trzeciego etapu to ponad 3,9 mln zł, a na dwa poprzednie etapy otrzymaliśmy w sumie ponad 4,3 mln zł – podkreśla Michał Pierończyk, wiceprezydent miasta.

Działanie wpisane w plan i strategię

Wykonanie takich instalacji wpisuje się w realizację zarówno Miejskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak i Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030 – podkreśla UM i dodaje, że dokumenty te zakładają m.in. wykorzystywanie i promocję OZE w mieście. Zakładanym efektem trzeciego etapu projektu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w mieście Ruda Śląska” jest redukcja emisji, w skali roku, o 604 tony równoważnika CO2 oraz ponad 29 kg pyłu PM10.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama