Jasny przekaz ENVE

W dniach 16-17 października br. w Bolonii odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów, połączone z konferencją „Lokalne i regionalne strategie dotyczące zmiany klimatu i ich wpływ na poprawę jakości powietrza”.
 
 
konferencja
Podczas spotkania omówiono dwa istotne dokumenty robocze: „Możliwości zasobooszczędności w sektorze budowlanym” oraz „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: przegląd przepisów europejskich dotyczących odpadów”. W dyskusji nad nimi jednoznacznie wskazano, iż najkorzystniejsze efekty da nakierowanie na promocję użytkowania pojazdów niskoemisyjnych i oszczędności energii. Uczestnicy tego wydarzenia zasygnalizowali także potrzebę unikania czynników wpływających na pogarszanie jakości powietrza, a także apelowali o zapewnienie większej spójności polityki ochrony środowiska.
 
Konferencja poświęcona była sieci AIR (inicjatywa regionów na rzecz jakości powietrza), która została założona w 2011 r. i obecnie skupia 12 regionów z siedmiu państw członkowskich UE.
 
Na podstawie: www.mazovia.pl

Partner Portalu

Partner Portalu