montaż instalacji fotowoltaicznej

Jak ubezpieczyć montaż instalacji fotowoltaicznej?

W zeszłym tygodniu doszło do pożaru w budynku Urzędu Miasta w Raciborzu (UM). Jak informuje firma EIB, przyczyną były prawdopodobnie prowadzone na dachu prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Warto zatem zastanowić się jakie ubezpieczenia chronią zarówno inwestorów, jak i wykonawców robót, przed skutkami finansowymi takich zdarzeń.

Jak wynika z analiz firmy brokerskiej EIB, działania budowlano-remontowe są częstą przyczyną pożarów w budynkach. Co więcej, dane gromadzone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wskazują, że w zeszłym roku przypuszczalną przyczyną pożarów w 1119 przypadkach była nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych1. W przeliczeniu daje to trzy pożary dziennie z tego powodu na terenie całej Polski.

Przygotowując się do przeprowadzenia inwestycji budowlanej każdego rodzaju, nawet niewielkich remontów, należy zakupić odpowiednie dodatkowe ubezpieczenie. Zlecający tego typu działania powinni pamiętać, że standardowe polisy majątkowe od nieprzewidzianych zdarzeń i działania żywiołów nie obejmują swoim zakresem ryzyk związanych z prowadzeniem robót budowlano-montażowych. Jest to odrębne ubezpieczenie. Odpowiednią polisą powinien jednak zabezpieczyć się nie tylko inwestor, ale również wykonawca. W ich przypadku doradzamy zawsze zakup ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. Biorąc pod uwagę, że większość wykonawców robót montażowo-remontowych to małe i średnie przedsiębiorstwa oraz fakt, że znaczna część firm z branży budowlanej działa na granicy płynności finansowej, zakup polisy chroniącej ich przed tego typu roszczeniami powinien być standardem – radzi Patryk Wełnicki, zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych EIB.

Jakie ubezpieczenie powinien kupić zlecający montaż instalacji fotowoltaicznej?

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, niezależnie od skali i rodzaju prowadzonych działań warto zabezpieczyć specjalistyczną umową ubezpieczenia. Ubezpieczyciele nie uwzględniają ich w standardowych polisach zabezpieczających majątek od ognia i innych nieprzewidzianych zdarzeń. Wynika to z tego, że ryzyko wystąpienia szkód w tym przypadku jest znacznie wyższe od codziennej eksploatacji obiektu. Warunki dodatkowego ubezpieczenia są zawsze ustalane odrębnie dla każdej inwestycji. Dostosowywane są do specyfiki prac.

Ubezpieczenie robót obejmuje swoim zakresem skutki szeregu zdarzeń, do jakich może dojść w ich trakcie – zarówno w prowadzonych pracach, jak i w tzw. mieniu otaczającym. To ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, a pożar jest tylko jednym z nich. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie także, gdy dojdzie np. do katastrofy budowlanej, upadku dźwigu, czy awarii instalacji lub urządzeń podczas ruchu próbnego. Dobrze skonstruowana polisa pokryje nie tylko szkody materialne, ale również zapewni środki na pokrycie roszczeń osób poszkodowanych w wyniku wypadków budowlanych– dodaje Patryk Wełnicki z EIB.

Odrębnym ubezpieczeniem, którego zakup inwestorzy także powinni rozważyć, jest polisa od szkód środowiskowych. W wyniku wypadków na budowie może bowiem dojść do wycieku różnych szkodliwych substancji, jak np. płyny eksploatacyjne czy produkty ropopochodne. Klasyczne polisy OC mogą pokryć jedynie roszczenia osób trzecich płynące z tego tytułu. Specjalistyczne polisa środowiskowa pokrywa także m.in. koszty działań mających na celu przywrócenie środowiska do stanu sprzed szkody wynikające z decyzji WIOŚ.

Co zabezpiecza OC wykonawcy robót?

O zakup dodatkowego zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń powinien jednak zadbać również wykonawca. Nawet jeżeli polisa inwestora będzie w stanie pokryć straty, to ubezpieczyciel może zwrócić się do wykonawcy o rekompensatę wypłaconych odszkodowań, jeśli okaże się, że do incydentu doszło z jego winy.

Wydawać by się mogło, że montaż paneli fotowoltaicznych, jaki miał miejsce w Raciborzu, nie powinien stanowić dużego zagrożenia dla obiektu. Jednak z mojego wieloletniego doświadczenia w branży PV wynika, że wszelkie roboty montażowe są obarczone ryzykiem wypadku i pożaru. Należy pamiętać, że prąd, który krąży w instalacji PV, ma napięcie 1000 V, a panele są cały czas aktywne. W związku z tym trzeba bardzo dbać o odpowiednie zabezpieczenie wszystkich elementów, żeby nie dopuścić do spięcia. Przyczyną pożaru może być też jakość wykorzystywanych podzespołów, np. złączek. W przypadku kontraktów przetargowych, gdzie liczy się zazwyczaj cena, może dojść do sytuacji, że wykorzystywane są złączki niskiej jakości, zatem ryzyko spięcia znacząco rośnie. Kolejnym newralgicznym elementem montażu instalacji jest zabezpieczanie okablowania koszulkami termoizolacyjnymi. Są one opalane, żeby nabrały odpowiednich właściwości. Zatem trzeba uważać, żeby nie skierować ognia w stronę łatwopalnych elementów, np. poszycia dachu. Jak widać ryzyko zaprószenia ognia przy montażu paneli PV, jest duże. Dlatego zawsze dbam o to, żeby prowadzone przez nas prace były odpowiednio zabezpieczone ubezpieczeniem o sumach gwarancyjnych pozwalających pokryć nie tylko szkody w instalacji PV, ale także konstrukcji całego budynku – zauważa Jakub Nabagło, prezes firmy ElektroSłoneczni.pl, specjalizującej się w montażu instalacji fotowoltaicznych.

Ubezpieczenie OC wykonawcy robót obejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone inwestorowi lub osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami. Ubezpieczyciel pokrywa również koszty pomocy prawnej – wynagrodzenie prawników, biegłych, koszty sądowe i inne koszty ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności ubezpieczonego. Ubezpieczenie to można także rozszerzyć o skutki działań podwykonawców.

Ryzyko upadłości

W wypadku, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, a wykonawca nie będzie ubezpieczony, to będzie on zmuszony do pokrycia strat i wszelkich kosztów ewentualnych postępowań sądowych z własnej kieszeni. Biorąc pod uwagę sytuację finansową firm z branży budowlanej, takie zdarzenie może doprowadzić nawet do upadłości wykonawcy – przestrzega firma EIB.

Źródło:

  1. Dane statystyczne KG PSP, kgpsp.gov.pl, dostęp 7.06.2019

 

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

partner merytoryczny