Odnawialne źródła energii

Jak odnawialne źródła energii wpływają na nasze rachunki?

W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie zieloną energią, która jest nie tylko bardzo korzystna dla środowiska, ale przynosi również wiele korzyści ekonomicznych.  Równocześnie możemy też obserwować, jak drastycznie rosną ceny prądu, co z kolei odbija się na finansach odbiorców energii. Zielona energia jest więc tym bardziej w kręgu zainteresowań tych, którzy chcą zadbać zarówno o środowisko, jak i o swój budżet.

Czym są odnawialne źródła energii (OZE)?

W kontekście odnawialnych źródeł energii można mówić o zasobach ekologicznych, naturalnych, a także takich, których nie można wyczerpać. Sposoby pozyskiwania energii odnawialnej dają gwarancję na taką produkcję energii elektrycznej i cieplnej, która nie będzie emitowała dwutlenku węgla, czyli związku chemicznego, któremu przypisuje się znaczącą rolę w zakresie generowania zmiany klimatu. Odnawialne źródła energii mają swoją wielką zaletę, którą jest niekończąca się możliwość ich wykorzystania, zupełnie odwrotnie niż w przypadku paliw konwencjonalnych, np.  węgla.

Jakie są źródła energii odnawialnych

Na rynku można wyróżnić różne źródła pozyskiwania energii odnawialnej. Wyróżniamy:

 • Elektrownie fotowoltaiczne, które należą do najpopularniejszych sposobów wytwarzania energii odnawialnej. Do powstawania zielonej energii wykorzystywane jest promieniowanie słoneczne,
 • Elektrownie wodne, które do generowania energii odnawialnej wykorzystują energię grawitacyjną wody,
 • Biopaliwa wykorzystują z kolei biomasę (np.: pozostałości z produkcji rolnej pochodzenia roślinnego),
 • Ciepłownie geotermalne, które wykorzystują energię cieplną ziemi,
 • Elektrownie wiatrowe, wykorzystujące moc wiatru.

Odnawialne vs. nieodnawialne źródła energii – czym się różnią?

Zapotrzebowanie na energię cały czas wzrasta i – jak się okazuje – źródła energii, które były przez nas dotychczas wykorzystywane, nie są już wystarczające i ulegają wyczerpaniu. Jak wcześniej wspomnieliśmy, odnawialnymi źródłami energii są: woda, słońce, wiatr, biopaliwa, a także energia cieplna Ziemi. Przeciwieństwem energii odnawialnej są nieodnawialne źródła energii, takie jak: węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa, czy uran. Zasadniczą różnicą jest to, że nieodnawialne źródła energii są takimi zasobami, które na przestrzeni lat ulegają wyczerpywaniu i bardzo trudno jest je odtworzyć, a w wielu przypadkach jest to wręcz niemożliwe. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to innowacja, która oddziałuje bardzo pozytywnie zarówno na środowisko naturalne, jak i na bezpieczeństwo energetyczne.

Wpływ odnawialnych źródeł energii na rachunki

Pośród wszystkich odnawialnych źródeł energii w Polsce najszybciej rozwija się fotowoltaika. Odbiorcy energii elektrycznej również mogą się zaangażować w rozwój odnawialnych źródeł energii właśnie poprzez montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Energia odnawialna z fotowoltaiki ma bardzo korzystne oddziaływanie na nasze rachunki, ponieważ jej eksploatacja jest dużo tańsza niż w przypadku energii nieodnawialnej.

Warto wspomnieć, iż dobrze dobrana instalacja może zwrócić się już po kilku latach od montażu, a właściciele instalacji mogą być pewni, że nie dotkną ich podwyżki cen energii elektrycznej.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w Polsce, a więc jak obniżyć rachunki za prąd z pomocą OZE?

Udział Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce jest nadal zbyt niski, co nie sprzyja dopasowaniu się do wytycznych, które narzuca Unia Europejska. Na rynku zauważyć można jednak coraz większą liczbę mikroinstalacji, co z pewnością zbliża nas do wytycznych Unii Europejskiej. Montaż paneli fotowoltaicznych wiąże się ze sporym wydatkiem, w związku z czym na rynku pojawia się coraz więcej dofinansowań do fotowoltaiki. Możemy wyróżnić zarówno dofinansowania bezzwrotne, jak i pożyczki. Takie rozwiązanie znacznie pomaga w obniżeniu kosztów inwestycji. Obecnie dostępne programy, w ramach których można otrzymać dofinansowanie do różnych źródeł energii odnawialnych to:

 • Program „Mój Prąd” 3.0, który rozpoczął się 1 lipca 2021 r. i oferuje dofinansowania do fotowoltaiki,
 • Program „Agroenergia”, który umożliwia uzyskanie dofinansowania przez rolników do fotowoltaiki, turbin wiatrowych oraz pomp ciepła,
 • „Energia Plus” jest programem, który oferuje dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii dla firm,
 • „Czyste Powietrze”, którego głównym założeniem jest poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację, np. w wymianę w domach starych źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne,
 • Ulga termomodernizacyjna, która została wprowadzona na rynek 1 stycznia 2019 r.,
 • Programy regionalne, w których gminy ze swoich środków i dofinansowania unijnego wspierają inwestycje proekologiczne,
 • Pożyczki w bankach.

Więcej informacji znajdziesz tu: www.rachuneo.pl/artykuly/dofinansowanie-do-fotowoltaiki.

Dlaczego warto zainwestować w odnawialne źródła energii?

Wykorzystanie zasobów odnawialnych źródeł energii ma bardzo duży wpływ na wiele obszarów. Wraz ze wzrostem udziału zielonej energii na rynku, wzrasta bezpieczeństwo energetyczne. Można zatem mówić o pewnych zasobach, które nie niosą za sobą ryzyka wyczerpania. Istotnym jest, że dostęp do odnawialnych źródeł energii jest w każdym miejscu, w związku z czym można mówić o braku konieczności importowania surowców kopalnych z obszarów innych państw. Jest to bardzo pożądana niezależność energetyczna, ponieważ od wielu lat obserwujemy wzrost cen prądu na rynku. Sprawdź aktualne ceny prądu w Polsce: www.rachuneo.pl/cena-pradu.

Źródła energii, które należą do tych konwencjonalnych coraz trudniej jest wydobyć, a to z kolei przekłada się na ich wysoką cenę. Odnawialne źródła energii, w przeciwieństwie do konwencjonalnych są inwestycją na wiele lat, która może przynieść spore oszczędności w rachunkach. Odnawialne źródła energii to także ograniczenie emisji CO2, co wpływa korzystnie na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Rachuneo logotyp

Artykuł promocyjny

Rachuneo

Rachuneo to polska firma, która przez Internet pomaga obniżać rachunki w domu i firmie. Firma załatwia formalności przy zmianie sprzedawcy prądu, gazu i inwestowaniu w fotowoltaikę. Pomaga wygodnie płacić za rachunki i doładowania, a ponadto tworzy porównywarki i kalkulatory internetowe.