Inwestują w fotowoltaikę

Gmina Olszyna i firma Polski Solar podpisały umowę w sprawie powołania spółki celowej, która zbuduje elektrownię fotowoltaiczną. To pierwsza taka inwestycja na Dolnym Śląsku.
 
Nowa elektrownia będzie produkowała 3 MW energii elektrycznej, co powinno zaspokoić potrzeby ok. 1,7 tys. gospodarstw domowych. Powstanie na wydzierżawionym od gminy terenie, o powierzchni 11,3 ha.
 
Inwestycję realizuje nowo powołana spółka celowa Olszyna PS Energetyka Odnawialna, która będzie także zarządzać elektrownią. Polski Solar szacuje koszt projektu na ponad 30 mln zł.
 
Ten projekt ma dla nas nie tylko wymiar ekologiczny i promocyjny, ale także daje szansę na dodatkowe dochody dla gminy. Mamy świadomość, że budujemy coś niezwykle innowacyjnego, z pożytkiem dla nas i dla przyszłych pokoleń – powiedział Leszek Leśko, burmistrz Olszyny. Elektrownia słoneczna w Olszynie ma być przede wszystkim rentowna. Zgodnie z założeniami, będzie ona produkowała prąd w godzinach energetycznego szczytu, a dzięki niskim kosztom i niewielkim wymaganiom eksploatacyjnym wytwarzana przez nią energia będzie tania. Dodatkowo tego typu instalacje nie są uciążliwe dla ludzi i środowiska.
 
Na podstawie: www.olszyna.pl
fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu