Ponad 7 tys. instalacji fotowoltaicznych we Wrocławiu

We Wrocławiu funkcjonuje już ponad 7 tys. instalacji fotowoltaicznych – podał Urząd Miejski Wrocławia (UM). Energię słoneczną pobierają nie tylko mieszkańcy i firmy, ale również miejskie szkoły, obiekty sportowe czy centra aktywności lokalnej. Oprócz korzyści ekologicznych, do montażu paneli fotowoltaicznych zachęca we Wrocławiu także zwolnienie z podatku od nieruchomości – zwrócił uwagę magistrat.

Na terenie Wrocławia, do sieci niskiego i średniego napięcia, według danych Tauron Dystrybucja przyłączono już 7039 instalacji fotowoltaicznych. Ich łączna moc to – jak podaje UM – ponad 60 GW. Pozwala to na redukcję emisji o blisko 40 tysięcy ton dwutlenku węgla w skali roku. – Niezwykle cieszy, że wrocławianie doceniają potencjał odnawialnych źródeł energii. Jako miasto również chcemy podążać tym trendem i zależy nam na wytwarzaniu czystej energii. Tak, by obiekty należące do miasta, w coraz większym stopniu były zasilane energią słoneczną – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Coraz więcej instalacji fotowoltaicznych na miejskich dachach

Największa miejska instalacja fotowoltaiczna znajduje się na terenie Tarczyński Areny. Składa się z ponad 1200 paneli. W słoneczne, letnie dni pozwala na całkowite zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do codziennej, biurowej pracy na Tarczyński Arenie. Tam każdego dnia do pracy dojeżdża pół tysiąca osób z ponad 20 różnych przedsiębiorstw mających siedzibę na tym stadionie. Dzięki niej rocznie emitowanych jest ponad 420 ton dwutlenku węgla mniej.

Przykładem może być także instalacja na dachu zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej. Energia słoneczna z tej instalacji pokrywa połowę rocznego zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną. Fotowoltaika pojawia się także coraz częściej na dachach placówek oświatowych – szkół, przedszkoli czy żłobków. Łącznie, z energii odnawialnej korzysta 18 tego typu placówek. Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane m.in. na oddanym we wrześniu br. Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Asfaltowej. Znajdują się też na dachu przedszkola nr 108 przy ul. Drukarskiej, na Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 przy ul. Osobowickiej czy żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej. Z energii słonecznej korzysta także sześć jednostek kultury. Są to m.in.: Centrum Kultury Wrocław-Zachód (ul. Chociebuska), Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza (ul. Sztabowa) czy Centrum Kultury AGORA (ul. Serbska).

Projekt „Małe OZE” – instalacje fotowoltaiczne na miejskich budynkach

– Od zeszłego roku realizujemy także projekt „Małe OZE” i montujemy instalacje fotowoltaiczne na kolejnych, miejskich budynkach. W 2022 roku powstało osiem nowych instalacji za ponad milion złotych. W tym roku z fotowoltaiki zacznie korzystać kolejnych siedem obiektów, a łączna kwota realizacji przekroczyła 1,5 miliona złotychProjekt „Małe OZE” będzie kontynuowany w przyszłym roku – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UM.

Wrocławski magistrat podał także, że w tym roku panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachach co najmniej siedmiu miejskich jednostek. Pojawią się one na dachach Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Zemskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Chociebuskiej. Miejsce instalacji fotowoltaicznych to także dachy Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Białowieskiej i Miejskiego Centrum Usług Socjalnych przy ul. Rędzińskiej. Panele PV pojawią się też na dachach Miejskiego Centrum Usług Socjalnych przy ul. Mącznej i Centrum Kultury Wrocław Zachód przy ul. Chociebuskiej. W fotowoltaikę wyposażona zostanie również Szkoła Podstawow nr 50 im. Ossolineum przy ul. Czeskiej.

Fotowoltaika we Wrocławiu? Zwolnienie z podatku!

By dodatkowo zachęcić wrocławian do korzystania z „zielonej energii”, miasto oferuje zwolnienie z podatku od nieruchomości. Można je otrzymać, montując na budynku lub jego części odnawialne źródło energii. Mogą to być nie tylko panele fotowoltaiczne, ale również kolektory słoneczne, pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła czy rekuperatory. Na zwolnienie mogą liczyć właściciele powierzchni przeznaczonych na cele mieszkaniowe w budynkach jedno- lub wielorodzinnych i ich częściach. Zwolnienie obowiązuje również dla spółdzielni w zakresie powierzchni na cele mieszkaniowe – dodaje UM. Maksymalna wysokość zwolnienia może wynosić maksymalnie do połowy poniesionych kosztów inwestycji (czyli nakładów pomniejszonych o finansowanie ze środków publicznych).

– Program funkcjonuje od 2020 roku i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Właściciele budynków z OZE zostali zwolnieni z podatku na łączną kwotę ok. 24 mln złBy dodatkowo ułatwić podjęcie decyzji o montażu fotowoltaiki, przygotowaliśmy specjalną Mapę Potencjału Solarnego. Prezentuje ona szczegółowe dane o ilości energii słonecznej padającej na dachy wrocławskich budynków, w ujęciu rocznym i w podziale na poszczególne miesiące– podkreśla Małgorzata Brykarz, dyrektorka Wydziału Klimatu i Energii.

Mapę można znaleźć w miejskim geoportalu: gis.um.wroc.pl/imap/?gpmap=MapaSolarna.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Wrocławia

Partner Portalu

Partner Portalu