instalacji fotowoltaicznych

Przejęcie kolejnych instalacji fotowoltaicznych

KGHM Polska Miedź (KGHM) poinformował, że dokonał przejęcia siedmiu kolejnych instalacji fotowoltaicznych. Tym samym firma sfinalizowała swój debiut transakcyjny na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE). Pod kontrolą firmy znalazł się portfel elektrowni słonecznych o mocy blisko 50 MW.

Siedem instalacji fotowoltaicznych – element transformacji energetycznej

 Zakończona przez KGHM transakcja stanowi pierwszy krok na drodze do realizacji ambitnej strategii transformacji energetycznej. To ważny kamień milowy, kładący podwaliny pod dalszy rozwój własnej bazy wytwórczej miedziowej spółki oraz kolejny krok w kierunku dywersyfikacji źródeł i uniezależnienia KGHM od wahań rynkowych cen energii – powiedział Mirosław Kidoń, wiceprezes KGHM do spraw aktywów zagranicznych oraz produkcji.

Przejętych zostało siedem instalacji fotowoltaicznych. Zlokalizowane są one w czterech województwach: dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim i łódzkim.

Transformacja energetyczna stanowi obecnie jeden z priorytetów KGHM i znajduje odzwierciedlenie w przyjętej strategii. Firma planuje do 2030 r. zaspokajać 50 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną z własnych źródeł (zeroemisyjnych i niskoemisyjnych). W dalszej perspektywie – do 2050 r. – spółka chce osiągnąć neutralność klimatyczną.

– Inwestycje w OZE wzmacniają pozycję KGHM na globalnych rynkach jako lidera nie tylko branży wydobywczej, ale również lidera odpowiedzialności ekologicznej. Transformacja energetyczna bez miedzi nie jest możliwa. Wprowadzając farmy fotowoltaiczne do naszych aktywów również dajemy znak, że zabezpieczamy się przed zawirowaniami rynkowymi w sektorze energetycznym. Planujemy i mamy wizję dalszego rozwoju – dodał Piotr Podgórski, dyrektor naczelny do spraw transformacji KGHM.

Rozwój projektów OZE na własnych gruntach

Firma podkreśla, że realizacja przyjętych założeń nie ogranicza się tylko do fuzji i przejęć. Spółka wskazuje, że konsekwentnie rozwija projekty elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych na własnych gruntach. Opracowuje również założenia względem rozwiązań wodorowych.

Jednocześnie KGHM zaznacza, iż jest jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce – odpowiada za niemal 2 proc. krajowego zużycia. W niedalekiej przyszłości spółka przewiduje dodatkowy wzrost zapotrzebowania, odpowiadający na przyjęte plany rozwoju i modernizacji.

Nabyte instalacje fotowoltaiczne zapewnią pokrycie ok. 2 proc. zużycia energii elektrycznej.

Na podstawie media.kghm.com

fot. KGHM Polska Miedź

Partner Portalu

Partner Portalu