Instalacje PV z magazynami energii ze wsparciem

Krośnieński Holding Komunalny (KHK) poinformował, że otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wsparcie wynosi blisko 4,4 mln zł i zostanie przeznaczone na budowę trzech kolejnych instalacji fotowoltaicznych (PV). Tym razem będą to instalacje PV z magazynami energii.

Trzy instalacje PV z magazynami energii o łącznej mocy 400 kWh

Dzięki umowie podpisanej przez KHK z NFOŚiGW w najbliższym czasie spółka wybuduje trzy instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 451 kWh wraz z magazynami energii o łącznej mocy 400 kWh.

– Krośnieński Holding Komunalny zdecydował się na innowacyjne rozwiązanie i budowę instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii elektrycznej. A NFOŚiGW wspiera finansowo tego typu inwestycje. Wykorzystując efektywnie odnawialne źródła energii można całkowicie przejść na czystą energię elektryczną – powiedział Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW podczas podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji.

Instalacje PV z magazynami energii powstaną w trzech różnych lokalizacjach. Na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Jasiołka” w Szczepańcowej – instalacja o mocy 80 kWh i magazyn o mocy 40 KWh. Na terenie przepompowni ścieków przy ul. Ściegiennego w Krośnie powstanie instalacja o mocy 21 kWh wraz z magazynem 10 kWh. Trzecia instalacja powstanie na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów na zrekultywowanej części składowiska odpadów. Będzie to instalacja o mocy 350 kWh i magazyn energii o mocy 350 kWh.

Magazyny mają stabilizować pracę instalacji

– Magazyny energii w postaci akumulatorów baterii będą stabilizowały pracę instalacji OZE. Bo jak wiemy instalacje fotowoltaiczne nie są całkowicie stabilnym źródłem. Są piki w produkcji energii, ale i przerwy. Zadaniem magazynów energii jest te wahania łagodzić i stabilizować, a magazynowana energia będzie miała dużo lepsze parametry – mówił wiceprezes NFOŚiGW w trakcie wizyty w Krośnie.

Jak podkreśla KHK, priorytetowe kierunki rozwoju firmy to niezależność i samowystarczalność energetyczna. Aktualnie spółka posiada 18 instalacji prądotwórczych o łącznej mocy ok. 3600 kWh. Kolejne buduje lub przygotowuje do realizacji. – Mamy w spółce 13 instalacji fotowoltaicznych, ale bez magazynów energii. Instalacje PV z magazynami nie tylko zwiększą nasze zdolności wytwarzania własnej energii elektrycznej, ale też umożliwią jej magazynowanie i zastępowanie energii tradycyjnej, kupowanej z sieci, energią wyprodukowaną w OZE – podkreślił Janusz Fic, prezes KHK. – Magazyny energii to nic innego jak zespół urządzeń i akumulatorów służących do magazynowania wytworzonej energii elektrycznej, stabilizacji współpracy z siecią i zrównoważenia podawanej energii w różnych okresach czasu – wyjaśnił prezes Janusz Fic.

Trzy instalacje PV z magazynami w ramach programu „Ciepłownictwo powiatowe”

Według założeń, energia produkowana przez nowe instalacje będzie w całości zużywana na potrzeby KHK. Projekt budowy trzech instalacji PV z magazynami realizowany jest w ramach programu NFOŚiGW – „Ciepłownictwo powiatowe”. Całkowity koszt inwestycji to ponad 5,5 mln zł, z czego blisko 4,4 mln zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Planowany termin zakończenia inwestycji to marzec 2025 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. KHK

Partner Portalu

Partner Portalu